Dossier Masterplan basisvaardigheden in het onderwijs

Dossier Masterplan basisvaardigheden in het onderwijs

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er veel aandacht voor het verbeteren van de basisvaardigheden (lezen, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden) van leerlingen. Hiervoor zijn subsidies vrijgemaakt voor kinderopvang, scholen en bibliotheken. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende subsidieregelingen en wat deze voor jouw bibliotheekorganisatie betekenen. Probiblio helpt je graag om te kijken hoe jouw bibliotheek samenwerking met de scholen in het werkgebied kan versterken. Neem gerust contact op met een van de onderstaande collega’s en maak gebruik van de organisatie brede expertise van Probiblio.

Inhoud van dit dossier:

Masterplan voor bibliotheken

Masterplan voor bibliotheken

Voor bibliotheken is er subsidie van 12,9 miljoen beschikbaar om een structurele samenwerking te beginnen met inzet van de programma’s BoekStart in de Kinderopvang en Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. Stichting Lezen heeft op basis van de inschrijvingen het aantal mogelijke aanvragen verdeeld over bibliotheken. Elke bibliotheek heeft tot 21 april 2023 de tijd om de benodigde informatie hiervoor digitaal aan te leveren.

Download:

In dit blog van Stichting Lezen vind je meer informatie over de regeling en in het webinar zie je een mooi voorbeeld van een gedegen samenwerking.

Masterplan voor scholen

Masterplan voor scholen

Voor scholen is er in september 2022 een subsidie verdeeld. Structureel samenwerken met de aanpak de Bibliotheek op school is een van de goed gekeurde activiteiten die kan worden uitgevoerd met dit geld. Eind januari 2023 moeten scholen een plan inleveren voor de besteding van dit geld.

In deze blogs staat meer uitleg over deze regeling:

Gelijke kansen alliantie

Gelijke kansen alliantie

Naast het Masterplan basisvaardigheden loopt ook de Gelijke kansen alliantie. Het kan zijn dat er in jouw werkgebied ook via deze manier wordt gewerkt aan het bestrijden van kansenongelijkheid, door een alliantie van gemeente, scholen en andere instellingen. Als bibliotheek ben je dan partner in een alliantie binnen jouw gemeente. 

Hieronder valt ook de subsidieregeling School en omgeving. Deze kon in september 2022 aangevraagd worden door scholen en heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Deze regeling loopt voor Starters van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2025. Voor Voorlopers en Doorgroeiers van 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023.