Dossier Verkiezingen 2022

Dossier Verkiezingen 2022

Om lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders te overtuigen van de onmisbare waarde van de bibliotheek voor hun gemeente kun je gebruik maken van de tips en materialen die Probiblio heeft ontwikkeld.

 

 

 

 

Video 'De bibliotheek: het hart van de stad'

Uit de SOOB en BOZH kwam het verzoek aan Probiblio om een video te maken die de waarde van de bibliotheek duidelijk laat zien: door de enthousiaste bezoekers, gedreven medewerkers én betrokken bestuurders en experts aan het woord te laten. De video 'De Bibliotheek: hart van de stad' is inmiddels ruim 1.000 keer bekeken. 

Deel de video - vrij te gebruiken - met de gemeente- en samenwerkingspartners. En plaats een link op de kanalen van de bibliotheek, om ook het publiek eraan te herinneren wat de bibliotheek (nog meer) voor hen kan betekenen.

Download de video via Wetransfer
Rapport 'De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek'

Rapport 'De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek'

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit onderzoeksinitiatief is omarmd door Probiblio, BiSC, Cubiss, NBD Biblion en OCLC. Met dit onderzoek willen we een praktische handreiking bieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming. 

Het rapport biedt een leidraad die behulpzaam kan zijn bij het vertellen van een inhoudelijk, samenhangend verhaal over hoe de openbare bibliotheek bijdraagt aan het creëren van publieke waarde voor de (lokale) samenleving. Het onderzoek is uitgevoerd door Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis, in lijn met de uitgangspunten van de landelijke netwerkagenda.

Download het rapport

Filmpjes over de digitale inclusie-dienstverlening

De afgelopen twee jaar zijn er in Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken ruim 100 Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) ingericht. Op een landelijk aantal van 400 Informatiepunten een mooi resultaat! En dit getal zal in 2022 verder groeien. Probiblio maakte twee filmpjes, waarin bibliotheekmedewerkers vertellen over hun dienstverlening voor iedereen die vragen over de digitale overheid. Download en deel het algemene filmpje ook met jouw publiek en stakeholders, ook voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart!

Download het algemene IDO-filmpje
Ga in gesprek met de gemeente

Ga in gesprek met de gemeente

In de whitepaper ‘Laat het goud van de bibliotheek schitteren!’ lees je op welke manier de bibliotheek een goede relatie met de gemeente onderhoudt en haar maatschappelijke waarde laat zien. Neem voor vragen contact op met Sabine Margés.

Probiblio biedt allerlei ondersteuning aan bibliotheken op het gebied van het samenwerken met partners, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie en het versterken van samenwerkingsvaardigheden.

Download de whitepaper
Organiseer een debat

Organiseer een debat

Veel bibliotheken organiseren een debat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ontwikkelde Probiblio een uitgebreide handleiding.

 

Download de handleiding
Podcastserie en dialoog

Podcastserie en dialoog

In februari 2022 komen er 2 podcasts beschikbaar, waarin schrijvers als Elfie Tromp worden bevraagd over de standpunten in hun werk. De podcast vormt de aanleiding om in de bibliotheek met het publiek in dialoog te gaan, bijvoorbeeld rond de gemeenteraadsverkiezingen. Het doel is om verschillende partijen aan het woord te laten en elkaars standpunten aan te horen en te respecteren. Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Probiblio Nieuwsbrief.

Foto: Elfie Tromp, fotograaf: Robert Langendijk (via de Schrijverscentrale)

Andere tips en materialen

Andere tips en materialen

  • Kijk voor meer tips en informatie met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen op www.cubiss.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022.
  • Op Bnetwerk (bibliotheeknetwerk.nl) vind je ook inspiratie en hulpmiddelen om je verhaal goed te kunnen maken en te ondersteunen.
  • Gemeenteraadsverkiezingen en basisvaardigheid: op www.hoewerktstemmen.nl legt Steffie uit wat een gemeenteraad is en hoe stemmen werkt. Bekijk ook de Verkiezingskrant in gewone taal - om samen te lezen in het Taalcafé!
  • De VOB heeft de handreiking ‘Op naar een collegeakkoord’ opgesteld, met concrete inbreng voor een nieuw collegeakkoord, suggesties voor een oproep met concrete beleidsideeën en aanknopingspunten uit het coalitieakkoord. Deze handreiking is een aanvulling op de ‘Handreiking Lobby en gemeenteraadsverkiezingen’ die de VOB en SPN vorig jaar in samenwerking met Cubiss hebben gepubliceerd.
Download de handreiking