Publicatie: Verbreden van de financieringsmix

Publicatie Strategie en beleid
Gepubliceerd op 02 oktober 2023

In de financieringsmix van bibliotheken domineren van oudsher twee financieringsbronnen: subsidies en eigen inkomsten. Dit document laat kansen zien voor het verbreden van die financieringsmix.

Verbreden van de financieringsmix