Geletterdheid

Geletterdheid

 

Geletterd zijn is voor mensen een voorwaarde om volwaardig mee te doen in de samenleving. De bibliotheek versterkt de vaardigheden van inwoners om te kunnen lezen en schrijven, en informatie te kunnen begrijpen en doelgericht gebruiken.

  • Leesbevordering: Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland zijn in staat om te bereiken dat kinderen, jongeren en volwassenen lezen niet als verplichting ervaren, maar het beschouwen als een leuke en zinvolle (vrije)tijdsbesteding.
  • Bevorderen van de leesvaardigheid: Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland zijn succesvol om bij benoemde doelgroepen de leesvaardigheid te vergroten, zodat mensen in staat zijn geschreven informatie te gebruiken, kennis te ontwikkelen en persoonlijke doelen te verwezenlijken.

Wil jouw bibliotheek ook met deze ambities aan de slag? Klik rechts een project aan en neem contact op met onze adviseurs.

Wat wij nog meer doen