Handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein 

Publicatie Basisvaardigheden
Gepubliceerd op 12 juli 2021

Geïnteresseerd in het inrichten van één plek waar maatschappelijke hulp, non-formeel leeraanbod en bijvoorbeeld het Informatieplein Digitale Overheid (IDO) en het (digi)Taalhuis bij elkaar komt? Maak dan gebruik van onze handreiking voor het werken met een Ontwikkelplein! De publicatie geeft inspiratie en houvast in het (denk)proces rondom dit relatief nieuwe concept. Daarnaast biedt het handvatten bij het maken van strategische keuzes.

Handreiking ‘Werken met een Ontwikkelplein’