Makkelijk Lezen Plein

Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. Door een geschikte en aantrekkelijke collectie frontaal te presenteren op thema’s en onderwerpen, hebben deze kinderen beter overzicht en kunnen ze makkelijker een leuk boek zoeken en vinden. Naast de collectie en inrichting zijn deskundige begeleiding en promotie belangrijke aandachtspunten.

Niet alleen in bibliotheekvestigingen is er aandacht voor kinderen met leesproblemen, ook binnen de Bibliotheek op school (dBos) wordt steeds meer aandacht besteed aan het bevorderen van het leesplezier voor deze speciale doelgroep. Omdat een dBos collectie meestal niet zo groot is, is het niet nodig om een apart MLP in de school in te richten. Wel doen we aanbevelingen waar de leesconsulent op school mee aan de slag kan.

Bibliotheken kunnen het filmpje hiernaast gebruiken om het MLP te promoten door het bijvoorbeeld op de website en/of social media te plaatsen (download via WeTransfer).

Al het MLP-nieuws
Marketing & communicatie

Marketing & communicatie

Communicatie in en rondom de bibliotheek over het Makkelijk Lezen Plein is belangrijk. Goede signing, vindbaarheid in de catalogus en aantrekkelijke presentaties zorgen ervoor dat de klant verrast wordt, iets van zijn of haar gading vindt en tevreden de bibliotheek verlaat.

Tip voor bibliotheken: start met het stickeren van de nieuwe boeken die binnenkomen!

Communicatiematerialen toolkit

Video's

Promotieteksten

Digitaal beeldmateriaal

WaaS Banners

Narrowcasting

Social Media 

Drukwerk*

*Het beeldmateriaal dat gebruikt wordt in deze communicatiemiddelen is uitsluitend bestemd voor de promotie van het Makkelijk Lezen Plein en mag niet voor andere doeleinden ingezet worden.


Ideeën om de MLP hoek in de bibliotheek mee in te richten:

Onderstaande producten kunnen met het logo of alleen met Makkie worden bedrukt:

Gebruik hiervoor een van deze logo's (EPS-bestand):

Het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheekvestiging

Het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheekvestiging

Een MLP is een speciale voorziening op de jeugdafdeling van de bibliotheek voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. De boeken zijn uitgezocht op een aantrekkelijke omslag en op spannende, makkelijk te lezen tekst. Er zijn ook luisterboeken, informatieve dvd's en verfilmde leesboeken te vinden. Het MLP richt zich met name op kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Daarnaast kan er in de bibliotheek ook een 4you! zijn ingericht voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Het doel is om het leesplezier van het kind te vergroten. De focus voor het MLP ligt dan ook op het leesplezier en het contact met het kind en de ouders.

Collectie en inrichting

De collectie van het MLP speelt een centrale rol, maar het aanbod van de bibliotheek is steeds meer aan het verbreden. Denk aan workshops, cursussen en andere programmering die met het Makkelijk Lezen Plein te maken hebben. Om het MLP optimaal te presenteren, is niet alleen het meubilair belangrijk. Er moet gezorgd worden voor een aantrekkelijke leesomgeving, met de mogelijkheid om de collectie frontaal te tonen. Beeld en kleurgebruik spelen een belangrijke rol en denk ook na over een visuele bewegwijzering. De juiste plaatsing van de materialen bepaalt het succes van een MLP. De grootste vijand in deze is de aangeboren drang van bibliothecarissen te willen ordenen. Het is zaak je te verplaatsen in de gebruikers van met MLP: kinderen met een leesprobleem.

Download het inspiratiedocument
Bevorder de kwaliteit van het Makkelijk Lezen Plein

Bevorder de kwaliteit van het Makkelijk Lezen Plein

Wil je als bibliotheek de kwaliteit van jullie aanpak van het Makkelijk Lezen (Plein) beschrijven en verbeteren? Gebruik dan deze praktische, snel hanteerbare invulkaarten waarmee elke bibliotheek haar eigen kwaliteit beschrijft en gefaseerd aan kwaliteitsverbetering werkt

Download het rapport
Leestips, doorleeslijstjes & Titelbestanden

Leestips, doorleeslijstjes & Titelbestanden

In opdracht van de KB selecteerden we vijftig leesmaterialen die kinderen helpen om lezen weer leuk te vinden.

Makkelijk Lezen TiP25

Eens per jaar verschijnt de Tip25: een lijst met boeken die aantrekkelijk, toegankelijk en uitnodigend zijn voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar die moeite hebben met lezen. Bekijk de meest recente Tip25: De Tip25 2022 of zoek in het archief

Doorleeslijstjes

Het is altijd weer jammer, als een goed boek uit is. Want welke ga je nu lezen? Hiervoor ontwikkelde de deelnemers van de opleiding 'Leesplezier voor kinderen met leesproblemen in de Bibliotheek op school' doorleeslijstjes. Zo lees je gewoon lekker verder in een soortgelijk boek!

Titelbestanden

Soms is het prettig om alle MLP-titels van de afgelopen jaren bij elkaar te hebben en te gebruiken in de bibliotheek om de collectie weer helemaal op orde te maken. 

Bekijk oudere titelbestanden.