Memo rechten en plichten van bibliotheken als huurders

Publicatie
Gepubliceerd op 13 januari 2023

Gemeenten lijken in toenemende mate een ‘kostprijsdekkende huur’ te vragen voor een bibliotheekvestiging en/of brengen achterstallige of verbouwingswerkzaamheden integraal via een nieuwe (en dus hogere) huur in rekening bij de bibliotheek. Dit memo, opgesteld in nauwe samenwerking met RWV Advocaten in Leiden, behandelt de positie van een bibliotheek als huurder van een pand dat verhuurd wordt door de gemeente.

Aan bod komen de rechten en verplichtingen, tips hoe te handelen als men een hogere huur krijgt voorgeschoteld en een handzaam stroomschema. Je leest ook over de interessante optie voor bibliotheken: een Algemeen Belang besluit door de gemeente.

Memo van RWV advocaten over huur bibliotheken