Single Identity van bibliotheekgebruikers een feit

Nieuws Automatisering
Gepubliceerd op 06 juni 2024

Alle bibliotheken binnen het Probiblio Wise-systeem werken sinds deze week met Single Identity. Daarmee heeft de klant één inlog voor zowel de lokale bibliotheek als de online bibliotheek. Een mooi resultaat, dat de gebruiksvriendelijkheid voor zowel bezoeker als medewerker naar een hoger niveau brengt.

Voorheen was het zo dat bibliotheekgebruikers voor het gebruik van online diensten vanuit Wise, denk aan online verlengen en reserveren, een eigen inlog nodig hadden. Dit kon het pasnummer zijn of een gebruikersnaam, met een bijbehorend wachtwoord. Als zij daarnaast ook een account bij de online bibliotheek hebben voor de e-books of luisterboeken, hadden ze daar een aparte inlog nodig. Het gebeurde nog wel eens dat mensen de wachtwoorden door elkaar haalden en dat het inloggen dus met de nodige problemen gepaard ging. De oplossing hiervoor: Single Identity.

Het project is niet alleen een vooruitgang voor klanten, maar ook voor bibliotheken. Door de vereenvoudigde inlogmethode zal het aantal vragen en klachten namelijk aanzienlijk verminderen, en daarmee ook de belasting van bibliotheekmedewerkers.

Wat leuke cijfers:

  • Er zijn 1.016.904 mensen gemigreerd.
  • Er zijn 919.680 mailtjes verstuurd als bevestiging van de migratie.

De berichtgeving aan de klanten, en de daadwerkelijke overgang leverde wel een piek aan vragen, mails en telefoontjes bij de bibliotheken op. De medewerkers draaien overuren! Hulde aan iedereen die zich zo heeft ingezet. Ook komen er nog wat verbeterpunten en fouten boven, die de leveranciers al aan het oplossen zijn.

Single Identity is een gezamenlijk project van VOB, KB en SPN (POI’s).