Mosaic in de praktijk: inspirerende voorbeelden

Blog
Gepubliceerd op 19 mei 2020
Probiblio medewerker Kerstin Carbajal Henken

Door Kerstin Carbajal Henken

Verschillende bibliotheken in Nederland maken al actief gebruik van de mogelijkheden die Mosaic biedt. Zo gebruikt Bibliotheek Rotterdam de kennis om hun dienstverlening precies goed af te stemmen op de inwoners en Bibliotheek Kennemerwaard gebruikte het tijdens de coronacrisis om hun leden niet uit het oog te verliezen.

Wijkgericht werken in Bibliotheek Rotterdam en De Nieuwe Bibliotheek in Almere

Bibliotheek Rotterdam gebruikt de kennis vanuit Mosaic om de dienstverlening van de bibliotheek in de verschillende wijken af te stemmen op de inwoners. Adviseur Marketing Ivo Kuijf: “De afgelopen jaren hebben we een aantal vestigingen geopend of verbouwd. Ook in het komende jaar staan er een opening en een verhuizing in de planning. We hebben voor de besluitvorming de wijken rond de vestigingen in kaart gebracht. Mosaic was één van de belangrijkste bronnen. Daarnaast gebruiken we de ledengegevens, de uitleencijfers, gemeentelijke cijfers en profielen van de wijken. En natuurlijk de kennis van onze medewerkers. Het is fantastisch om de bronnen en de informatie te combineren met de kennis van medewerkers die in de wijk werken of wonen. De informatie is gebruikt voor het maken van beslissingen over de samenstelling van de collectie. En voor keuzes rond andere producten en dienstverlening die we in de vestigingen willen bieden. Bij verhuizing gebruiken we het zelfs als 1 van de bronnen om de locatie van de vestiging te bepalen.”

Tijdens de Kenniscirkel Marketing over Mosaic, eind 2019, vertelde Heleen Aalpol-Klaver, (voormalig) marketeer bij De Nieuwe Bibliotheek, ook al eens over deze manier van wijkgericht werken. In Almere is de nieuwe vestiging in Almere Poort mede op basis van de inzichten van Mosaic ingericht. Het hielp de bibliotheek keuzes maken op het gebied van functies: kiezen we voor werkplekken, spreekuurruimtes, een voorleestribune of een Taalhuis? Wat voor collectie zetten we neer? Veel jeugd of juist grootletter boeken? Welk profiel medewerker past goed bij de inwoners van deze wijk? En met welke partners werken we samen? De analyses van Mosaic geven onderbouwing van de keuzes, intern maar bijvoorbeeld ook richting Gemeente en andere partners.

Digitale inclusie in Rotterdam

Een ander mooi voorbeeld van de toepassing van Mosaic, is de manier waarop Bibliotheek Rotterdam deelname aan het convenant Digitale Inclusie ingestoken heeft. Ivo Kuijf: “In samenwerking met een groot aantal partners willen we alle Rotterdammers, ook de wat oudere, aan laten sluiten bij de digitale ontwikkelingen en ze ondersteunen hierbij. Mosaic is 1 van de bronnen die we gebruiken om de doelgroep in Rotterdam in kaart te brengen. Dit was een hele lastige vraagstelling, omdat Mosaic geen inzicht geeft in de digitale vaardigheden van de verschillende segmenten.”
Om dit op te lossen heeft Ivo een matrix van verschillende selectiecriteria gemaakt, die gezamenlijk de indicatie van digitale exclusie kunnen vormen. Denk aan de aanwezigheid van een internetaansluiting, het in bezit hebben van een tablet of smartphone, het gebruik van online bankieren en de mate waarin digitale componenten meetellen in de keuze voor bankdiensten. Allemaal criteria die wél uit Mosaic zijn te halen. Een voorbeeld van de verschillende elementen zie je hieronder.

voorbeeld 1 mosaic title=
Voorbeeld 1

Een voorbeeld van de geografische verdeling van de belangrijkste groepen in de stad:

voorbeeld 2 mosaic title=
Voorbeeld 2

En bij verder inzoomen:

voorbeeld 3 mosaic title=
Voorbeeld 3

Ivo: “Bij deze analyse komt een aantal subsegmenten vaker en sterker naar voren dan andere, wat de basis is voor verdere discussie en analyse, samen met de partners. Dankzij inzicht in de geografische verdeling in de stad, weten we beter waar we de kwetsbare doelgroepen kunnen bereiken.”

Compensatie bij Bibliotheek Kennemerwaard

Bibliotheek Kennemerwaard werkt ook al enige tijd intensief met Mosaic. Een recent voorbeeld deed zich voor tijdens de coronacrisis. Daniëlle Plantenga, Strategisch Marketeer bij Bibliotheek Kennemerwaard: “Toen onze bibliotheken vanwege Corona moesten sluiten, vroegen wij ons af: Hoe houden we onze leden vast? We doen veel om onze leden tegemoet te komen in het gemis van het bezoek aan de bibliotheek en gelukkig ontvingen we weinig tot geen signalen van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen. We voelden wel de behoefte om hen tegemoet te komen. Onze betalende leden bestaan veelal uit de Mosaic groepen die veel lezen, veel vrije tijd hebben om te lezen, maar toch een basisabonnement hebben. Dat was voor ons het uitgangspunt om de upgrade aan te bieden ter compensatie, waarmee nu de bibliotheken weer langzaam open kunnen meer geleend kan worden voor een langere periode. Dankzij Mosaic konden we goed inspelen op de behoefte van onze leden, en bieden we iets aan waar ook daadwerkelijk behoefte aan is.”