Aanpassing VOB-protocol met ingang van 1 juli

Aanpassing VOB-protocol met ingang van 1 juli

Het VOB-protocol ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020’ is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president op 24 juni. Het uitgangspunt is wederom geweest om de invulling van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de algemene richtlijnen zoveel mogelijk te laten bij de bibliotheken. Er is ook een toelichting op het protocol beschikbaar.

De kern blijft: voorkomen dat het virus zich kan verspreiden. Het aantal bezoekers dat deel mag nemen aan activiteiten hangt samen met of er wel of niet gereserveerd wordt, of er een checkgesprek plaatsvindt en of vaste zitplaatsen verplicht zijn. In het protocol is dat uitgewerkt. Het belangrijkste punt blijft dat bezoekers in alle gevallen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Wat is er aangepast in dit protocol? Er is een aantal aanwijzingen geschrapt. Dat betekent niet dat de bibliotheek haar werkwijze móet aanpassen, maar wel dat zij dat zou kúnnen doen omdat dit aangepaste protocol daar de mogelijkheid toe biedt. De onderwerpen waarover wijzigingen zijn opgenomen zijn: quarantaine; looplijnen; maximum aantal personen bij een activiteit; verplichting te werken met toegangsitems; reserveren voor werken in de bibliotheek en begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Protocol ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020’ 

Toelichting op protocol ‘Openstelling bibliotheken m.i.v. 1 juli 2020’

Kijk voor meer informatie op de website van de VOB: www.debibliotheken.nl/informatie/bibliotheken-corona-virus 

Meer nieuws