Administratietool primair en voortgezet onderwijs bij het BOP

Administratietool primair en voortgezet onderwijs bij het BOP

Deze zomer krijgen alle bibliotheken opnieuw via de KB een uitnodiging om managementgegevens in te vullen in het Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP) wat betreft hun educatieve dienstverlening en samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs 2016-2017. De meeste vragen gaan over je samenwerking in het algemeen, een paar vragen gaan over de Bibliotheek op school in het bijzonder.

De officiële uitnodiging, met alle informatie, dieplinks en wachtwoorden, wordt in de eerste week van juli gemaild door het onderzoeksportaal van de KB. Dit zal gestuurd worden aan de contactpersoon voor Educatie die door elke POI is doorgegeven. Het BOP moet voor 22 september ingevuld zijn.

Net als vorig jaar kun je als Bibliotheek een paar gegevens die in dit onderzoek gevraagd worden, per school bijhouden in een administratie tool. Je krijgt dan met één druk op de knop alle gegevens in een overzichtelijke rapportage. Deze tool is bijgewerkt om goed aan te sluiten op de verbeterde onderzoeksvragen en kun je vanaf nu al gebruiken. Aan de tool zijn het SBO, SO, VO en VSO toegevoegd, want OCW, de KB en Kunst van Lezen willen graag te weten komen wat er in het speciaal- en voortgezet onderwijs gebeurt.

Meer nieuws