Een toekomstvisie op de informatievoorziening van de bibliotheek

Een toekomstvisie op de informatievoorziening van de bibliotheek

Op verzoek van het Beleidsoverleg Automatsering (BOA) formuleerde een interne werkgroep in samenwerking met Probiblio een visie op de toekomst van de bibliotheekautomatisering. De notitie is een bredere visie op de informatievoorziening voor de maatschappelijke-educatieve bibliotheek.

Download de toekomstvisie

Grote veranderingen

De bibliotheek maakt grote veranderingen door in de verschuiving van klassieke uitleenbibliotheek naar een brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De bibliotheek werkt met steeds meer partijen samen, er wordt meer met projectsubsidies gewerkt en er is naast een ledenbestand ook een groeiend aantal gebruikers van de bibliotheekvoorzieningen. Dit zijn positieve ontwikkelingen, maar het huidige systeemlandschap om deze ontwikkeling te ondersteunen en verder te brengen is hiervoor onvoldoende toegerust. De technologische mogelijkheden zijn er, maar er is een heldere visie nodig om de juiste stappen te zetten en tot verantwoorde investeringen te komen en ook te blijven ontwikkelen.

Een visie en strategie voor de toekomst

In het Beleidsoverleg Automatsering (BOA) van 9 maart 2021 is de intentie uitgesproken om in samenwerking met Probiblio een visie en strategie voor de toekomst van een bibliotheeksysteem te bepalen. De werkgroep Toekomstvisie koos ervoor niet puur een visie op het bibliotheeksysteem te ontwikkelen, maar de opdracht te verbreden naar een visie op de informatievoorziening van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Met informatievoorziening wordt bedoeld het geheel aan middelen en maatregelen gericht op de informatiebehoefte van de bibliotheekorganisatie. Denk aan websites, boekingssysteem, CRM en apps. In de loop van het proces werd duidelijk dat een gedeelde visie op de informatievoorziening alleen mogelijk is binnen een gedeeld referentiekader over de toekomst van de bibliotheek.

Volgende stappen

Het BOA is zeker niet het enige gremium waar het gesprek over de toekomst van de informatievoorziening besproken wordt. Directe aanleiding voor het gesprek in BOA-verband, was het afketsen van de plannen voor een CLB (Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem) en de beperkingen die bibliotheken ervaren in hun huidige informatievoorziening. Het visiestuk is goed ontvangen binnen het BOA en wordt breed gedragen. De visie wil het BOA verder uitwerken in een informatieplan, door te starten met een GAP-analyse bij vier deelnemende bibliotheken. Daarbij analyseren we het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij gelijksoortige initiatieven in het bibliotheeknetwerk en de werkgroep die bezig is met het landelijke informatieplan.

Vragen?

Neem contact op met Roger van der Wal, afdelingshoofd Automatisering & Digitalisering.

Meer nieuws