Factsheet voor bibliotheken over gecijferdheid

Factsheet voor bibliotheken over gecijferdheid

Beheersing van de basisvaardigheden is cruciaal om te functioneren in onze maatschappij. Naast taal- en digitale vaardigheden, zijn dit ook de vaardigheden die te maken hebben met cijfers en rekenen. Wat kun je als bibliotheek met het thema gecijferdheid richting je bezoekers en partners? Probiblio maakte hierover een factsheet, met informatie, inspiratie en handvatten op het gebied van programmering en collectie.

Download de factsheet Gecijferdheid.

Met de kennis van nu spreken we niet meer over rekenvaardigheden, maar over gecijferdheid. Hierbij gaat het om cijfers in verbinding met echte(dagelijkse) situaties: Heb je genoeg geld voor de boodschappen? Hoe laat moet je vertrekken om op tijd te zijn voor die afspraak? Hoeveel gram suiker moet er in die taart? 

Gecombineerde aanpak

Bibliotheken werken al jarenlang aan de aanpak van laaggeletterdheid. Daarbij heeft de focus de afgelopen jaren sterk gelegen op het terugdringen van taalachterstanden. Terwijl veel laaggeletterde mensen ook laaggecijferd zijn en de bibliotheek ook daar een belangrijke rol in kan pakken. In het dagelijks leven staan geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden niet op zichzelf, ze zijn onlosmakelijk verbonden. Het bieden van een gecombineerde aanpak voor taal, rekenen en digitale vaardigheden is effectiever dan de ondersteuning op enkel één van de basisvaardigheden te richten. Bovendien komt gecijferdheid terug in vragen, programma’s en projecten die al binnen de bibliotheek worden uitgevoerd, zoals het taalhuis en het Informatiepunt Digitiale Overheid (IDO). Het doel van deze factsheet is om het ‘cijferbewustzijn’ te vergroten en de samenhang tussen de verschillende basisvaardigheden te onderstrepen.

Project 'Gecijferdheid telt mee'

In het kader van het project 'Gecijferdheid telt mee' zijn Probiblio en de bibliotheken Oostland, AanZet en DOK Delft in 2021/2022 aan de slag met de vraag: hoe kunnen bibliotheken laaggecijferden bereiken en ondersteunen? Dat gebeurt onder aanvoering van Hogeschool Utrecht (HU) en met subsidie van Tel mee met Taal – Experimenten. Klik hier voor meer informatie. Neem ook een kijkje op de website gecijferdheidteltmee.nl, die werd gelanceerd tijdens de Landelijke Dag Gecijferdheid op 30 maart. Hier vind je allerlei inspiratie en materialen om mee aan de slag te gaan, waaronder een inspiratiebox.

Vragen?

Neem contact op met onze adviseurs basisvaardigheden: basisvaardigheden@probiblio.nl.

Meer nieuws