Advies Gecijferdheid

Basisvaardigheden Dienst
Gepubliceerd op 04 september 2023

Zet het thema Gecijferdheid stevig neer in jouw bibliotheek! Probiblio adviseert op het gebied van programmering en collectie.

Gecijferdheid is het vermogen om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve wereld om je heen. Het komt terug in vragen, programma’s en projecten die al binnen de bibliotheek worden uitgevoerd, zoals het (digi)Taalhuis, de gezinsaanpak en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In het dagelijks leven zijn geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gecombineerde aanpak voor taal, rekenen en digitale vaardigheden is effectiever dan de ondersteuning op enkel één van de basisvaardigheden te richten.

Alles over advies gecijferdheid

26 mrt header van bijeenkomst gecijferdheid met titel en datum
Event

Landelijke conferentie Gecijferdheid in context

Basisvaardigheden
Publicatie

Praatplaat Gecijferdheid

Basisvaardigheden
Publicatie

Publicatie Het belang van rekenen en gecijferdheid

Basisvaardigheden
Publicatie

Factsheet Gecijferdheid in beeld

10 okt Afbeelding over gecijferdheid met rekenmachine en euroteken
Basisvaardigheden
Event

Training ‘Gecijferdheid verankeren in de bibliotheekorganisatie’

Basisvaardigheden
Interview

Marlies Elderenbosch: ‘Bibliotheken hebben alles in huis om succesvol met gecijferdheid aan de slag te gaan’