Advies Gecijferdheid

Dienst Basisvaardigheden
Gepubliceerd op 04 september 2023

Zet het thema Gecijferdheid stevig neer in jouw bibliotheek! Probiblio adviseert op het gebied van programmering en collectie.

Gecijferdheid is het vermogen om adequaat en autonoom om te gaan met de kwantitatieve wereld om je heen. Het komt terug in vragen, programma’s en projecten die al binnen de bibliotheek worden uitgevoerd, zoals het (digi)Taalhuis, de gezinsaanpak en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In het dagelijks leven zijn geletterdheid, gecijferdheid en digitale vaardigheden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gecombineerde aanpak voor taal, rekenen en digitale vaardigheden is effectiever dan de ondersteuning op enkel één van de basisvaardigheden te richten.

Alles over advies gecijferdheid

Blog
Basisvaardigheden

Mensen wegwijs maken met digitale zorg bij Bibliotheek Gooi+

13 aug
Event
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Workshop Summerschool Basisvaardigheden (8)

12 aug
Event
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Workshop Summerschool Basisvaardigheden (7)

08 aug
Event
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Workshop Summerschool Basisvaardigheden (6)

07 aug
Event
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Workshop Summerschool Basisvaardigheden (5)

05 aug
Event
Basisvaardigheden
Strategie en beleid

Workshop Summerschool Basisvaardigheden (4)