Lancering Kennisbank voor het landelijk gebied

Lancering Kennisbank voor het landelijk gebied

Probiblio werkt in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland samen met bibliotheken in de landelijke regio’s aan innovatie en verbetering van de bibliotheekvoorzieningen. Sinds de start van het project Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied in 2017 is er met 12 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland ingezet op de versterking van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk. De aanpak, de bevindingen en de ervaringen zijn nu gebundeld in de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied.

Op dit moment is er een breed pallet aan interventies waarmee een steviger bibliotheekwerk in het landelijk gebied kan worden bereikt. Deze Kennisbank is een verzameling van de resultaten van het project. Je leest in het document ook een toelichting over hoe het project is opgezet en drie bibliotheekdirecteur delen hun ervaringen uit Heiloo, Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek AanZet. De Kennisbank zal doorlopend worden aangevuld met nieuwe interventies.

Download de Kennisbank >>

(update november 2020)

Interventies:

De interventies in de Kennisbank geven antwoord op herkenbare vragen van bibliotheken uit het landelijk gebied. Het merendeel (62%) van de ambities van de bibliotheken op het gebied van bereikbaarheid gaat over het verbeteren van bestaande fysieke gebouwen en over de realisatie van nieuwe gebouwontwikkeling (38%). Om de toegankelijkheid te verbeteren lagen de wensen vooral op het gebied van een hogere inzet op de doelgroepen kwetsbaren (32%) en jeugd (18%), en het verbeteren van de zichtbaarheid met marketing- & communicatie-acties (23%). De kwaliteit van de bibliotheekdienstverlening willen bibliotheken verbeteren door een intensievere samenwerking met partners (32%), meer financiële slagkracht (22%) en activiteitenprogrammering (19%), en beter hr-beleid (16%).

Project Spreiding & Bereik in 2020

In 2020 krijgt het project Spreiding & Bereik een vervolg waarbij de scope is uitgebreid naar 21 bibliotheken. Niet alleen bibliotheken in het landelijk gebied, maar ook bibliotheken die zijn aangemerkt als witte en grijze vlekken in het evaluatierapport van de Wsob worden dit jaar vanuit het project ondersteund.

Ook bespreken we in 2020 met de bibliotheken op welke vlakken de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het bibliotheekwerk versterkt kan worden. Bij de al deelnemende bibliotheken wordt het al opgestelde gebiedsprofiel als uitgangspunt genomen. Bij de nieuwe bibliotheken is er een onderzoeksfase voorafgaand aan de te voeren interventie.

Meer informatie?

Wil je meer weten over het project 'Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied' of heb je vragen? Lees meer over het project of neem contact op met Peter Voortman.

Meer nieuws