Podcast De Taal & Digitaal Update

Podcast
Gepubliceerd op 16 februari 2024

In de podcastserie De Taal & Digitaal Update praten we je bij over nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van Taal en Digitaal. We focussen ons op mediawijsheid en informatievaardigheden. We gaan op zoek naar hoe je trends kunt vertalen naar jouw bibliotheek.

16 februari 2024

In deze aflevering zoomen we in op de relatie tussen taal en digitaal. We weten dat wanneer je niet geletterd bent, je digitaal helemaal niet mee kan komen. Hoe verhouden taal en digitaal zich nou precies tot elkaar en wat is er al over bekend? Adviseurs Aniek van Son en Maike van Pelt gaan daarover in gesprek met onderzoeker Martine Gijsel van het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen. Verder schuiven collega adviseur Lotte de Ruiter en Michelle Smit aan om je bij te praten over het Pisa onderzoek en hoor je meer over de Media Ukkie Dagen. De jaarlijkse campagne gericht op mediaopvoeding voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit jaar is het thema: Ontspannen met Media.

28 november 2023

In deze aflevering praten adviseurs Aniek van Son en Maike van Pelt je bij over podcasting, ChatGPT en een nieuw onderzoek mediawijsheid.