Makkelijk Lezen Plein & 4 You! landelijk beleggen

Makkelijk Lezen Plein & 4 You! landelijk beleggen

De KB, SPN en Probiblio slaan de handen ineen om Makkelijk Lezen Plein en 4You! landelijk te beleggen. Continuïteit en het waarborgen van de kwaliteit staan centraal.

De concepten Makkelijk Lezen Plein (MLP) en 4You! bestaan al jaren en zijn door Stadsbibliotheek Haarlem ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met lezen. In 2011 is het beheer overgedragen aan Probiblio en is het concept toegankelijk gemaakt voor bibliotheken. Sinds dit jaar zelfs zonder abonnement en inlog. De naamsbekendheid van het MLP is niet alleen groot in de bibliotheekwereld, maar ook bij het onderwijs, ouders, logopedisten en andere intermediairs. Het belang van het MLP voor kinderen met leesproblemen is voor professionals evident. Helaas is door reorganisaties en verbouwingen in bibliotheken het MLP niet (meer)vanzelfsprekend ingebed in het reguliere bibliotheekwerk. 

De KB, SPN en Probiblio hebben om die reden de handen ineen geslagen en samen gekeken naar een manier om het MLP landelijk te beleggen en daarmee de continuïteit en kwaliteit te waarborgen.

  • De KB ziet het als haar taak om de digitale content van het MLP onder de aandacht te brengen.
  • SPN is verantwoordelijk voor de Bibliotheek op school (dBos). Het MLP wordt een integraal onderdeel van dBos door de bouwstenen zo aan te passen dat ze ook geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen op school.
  • Probiblio blijft als coördinator van het MLP Kenniscentrum, bibliotheken, POI’s, de KB en de SPN van input voorzien om het MLP een sterke positie in het lokale bibliotheekwerk te geven. 

Wat betekent dit concreet?

  • Er is in opdracht van de KB een opleiding 'Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem' voor leesconsulenten ontwikkeld. Deze komt na de zomer in het reguliere scholingsaanbod.
  • In de Toolkit van de Bibliotheek op school vind je nu bruikbare materialen over kinderen met een leesprobleem.
  • De website MLP wordt geactualiseerd en is eind 2017 voor kinderen en opvoeders eenvoudig te vinden zijn via het KB jeugdplatform.
  • Na de zomer is de MLP workshop voor frontoffice medewerkers gereed en wordt deze aangeboden aan bibliotheken die hier belangstelling voor hebben.
  • Er wordt een nieuw MLP groepsbezoek ontwikkeld en getest in schooljaar 2017/2018.

Probiblio is gevraagd mee te werken aan een MOOC voor ouders (en leerkrachten) over dyslexie. Deze MOOC wordt ontwikkeld door de Bibliotheek Theek 5 met subsidie van Route2020 en wordt eind dit jaar beschikbaar gesteld. Verder doen we dit voorjaar een onderzoek bij bibliotheken in naar het gebruik van het MLP & 4You!, de websites en database.

Met het oog op alle ontwikkelingen die dit jaar spelen, is besloten de volgende studiedag MLP/4You! pas in juni 2018 te organiseren! 

Neem voor meer informatie contact op met Dia Wesseling, adviseur Educatie 0-18 jaar - dwesseling@probiblio.nl

Meer nieuws