Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

Publicatie: Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek

We leven in een snel veranderende wereld waarin bibliotheken steeds meer functies en taken krijgen en financiering van de organisatie steeds verder onder druk staat. Om bibliotheken te helpen strategische keuzes te maken en een toekomstbestendig businessplan op te stellen publiceren we de whitepaper ‘Het opstellen van een businessplan voor een toekomstbestendige bibliotheek.’

Lees de whitepaper Businessmodellen >>

Subsidies en beschikbare budgetten zijn niet vanzelfsprekend en middelen (geld, huisvesting, medewerkers) zijn schaars. Er moeten keuzes gemaakt worden. De bibliotheek moet zich dus steeds meer als cultureel ondernemer gedragen en rekening houden met veel verschillende factoren. Zoals vraag en aanbod van haar diensten, ontwikkelingen in de maatschappij, maatschappelijke agenda’s van gemeenten en sturing van de eigen organisatie.

Samenhang

Ook moet de bibliotheek aan subsidieverstrekkers aangeven wat haar concrete bijdrage is aan het vervullen van de maatschappelijk rol/agenda, wat dat kost en wat het oplevert, hoe je de resultaten kunt monitoren, evalueren en uiteindelijk kunt (bij)sturen. Het ontwikkelen en opstellen van een sterk businessplan helpt de bibliotheek om na te denken over de strategie en alles in samenhang te zien.

Theoretisch kader en praktische beschrijving

Dit whitepaper geeft een theoretisch kader én een praktische beschrijving bij het ontwikkelen van een businessplan en een verdienmodel. Bij het opstellen van een businessplan komen veel verschillende aspecten kijken, waarbij invulling van de één invloed heeft op de ander. In dit whitepaper lichten we aan de hand van het (als voorbeeld gekozen) Business Canvas Model toe welke aspecten er zijn én hoe deze samenhangen. Het model beschrijft diverse bouwstenen en snijdt belangrijke thema’s aan om over na te denken en nader uit te werken.

Lees de whitepaper Businessmodellen >>

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Adviseur Business- en Verdienmodellen Peter Voortman, 06 14 37 49 24. Of kijk op de pagina Business- en verdienmodellen.

Meer nieuws