Single Identity van bibliotheekgebruikers eind 2023 een feit

Single Identity van bibliotheekgebruikers eind 2023 een feit

Eind 2023 hebben alle bibliotheekgebruikers één inlogaccount voor alle digitale bibliotheekdiensten. Het project ‘Single Identity (SI)’ is niet alleen een vooruitgang voor klanten, maar ook voor bibliotheken. Door de vereenvoudigde inlogmethode zal het aantal vragen en klachten namelijk aanzienlijk verminderen, en daarmee ook de belasting van bibliotheekmedewerkers. Het gezamenlijke project van VOB, KB en SPN (POI’s) is voortvarend van start gegaan. Lees er meer over op de VOB-site, met een oproep aan alle bibliotheekdirecteuren om hun organisatie te informeren over de komst van SI.

Wat is single identity? Eén identiteit (inlogaccount) voor alle gebruikers om in te loggen voor zowel lokale als landelijke bibliotheekdiensten. Van het lenen, reserveren of verlengen van fysieke boeken tot het lenen van e-books of luisterboeken. Er komt één inlogscherm voor het inloggen van al deze diensten. 

Tijdens de alv in september 2021 hebben de leden van de VOB besloten SI in te voeren. Het brede draagvlak van bibliotheekorganisaties en leveranciers van bibliotheeksystemen (ILS) was van groot belang voor dit besluit. De gebruiksvriendelijkheid wordt namelijk alleen verhoogd als één inlogaccount toegang biedt tot álle lokale en landelijke bibliotheekdiensten. De netwerkpartners VOB, SPN (namens de POI’s) en KB hebben de handen ineengeslagen om dit besluit ten uitvoer te brengen. Het streven is om vóór het einde van 2023 SI voor alle gebruikers te hebben ingevoerd bij alle bibliotheken.

Wat wordt er gevraagd van bibliotheken?

Het besluit over SI staat vast. Dit besluit van de alv betreft alle bibliotheken, omdat elke bibliotheek een belangrijke schakel in het netwerk is. De landelijke dienstverlening is na afronding van dit project alléén nog beschikbaar voor klanten van bibliotheken die zijn overgestapt op SI. Uiteraard hebben bibliotheken inspraak in de planning van de uitrol.

Vanuit het project worden bibliotheken zo goed mogelijk ondersteund bij de voorbereiding en de uiteindelijke invoering van SI. Er worden hulpmiddelen ter beschikking gesteld zodat de tijdsinvestering van bibliotheekmedewerkers (publieksdiensten, front office, Marketing & Communicatie, ICT, gegevensbescherming) zoveel mogelijk wordt beperkt. De KB financiert de kosten van aanpassing van het landelijk systeem. De ILS-leveranciers zullen de kosten voor aanpassing van de bibliotheeksystemen volgens transparante verdeelsleutels doorbelasten aan POI’s en bibliotheken.

Op dit moment hoeven bibliotheken nog geen actie te ondernemen. Wel wordt bibliotheekdirecteuren gevraagd om alle medewerkers te informeren over SI, door dit artikel te delen en zoveel mogelijk mondeling toe te lichten.

Meer informatie

Op de VOB-website lees je het hele artikel van projectleider Leo Schutte (VOB) over de meerwaarde en de impact van Single identity.

Meer nieuws