Update aanpassingen Wise in verband met coronavirus

Update aanpassingen Wise in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus hebben we voor alle bibliotheken in ons Wise-systeem aanpassingen doorgevoerd. 

 • Voor alle vestigingen is in de kalenders gezet dat men gesloten was/is vanaf vrijdag 13 maart tot en met maandag 6 april. Daardoor wordt geen telaat-geld berekend voor de dagen dat vestigingen gesloten zijn.

 • Voor alle uitgeleende exemplaren met een inleverdatum t/m 6 april is de inleverdatum verhoogd met 4 weken. Voor de exemplaren waarvan door deze actie de vervaldatum tussen 13 maart en 6 april zou vallen, is de uitleentermijn nogmaals met 4 weken verhoogd. Voor exemplaren die daardoor een vervaldatum op tweede Paasdag (13 april) of Koningsdag (27 april) kregen, is de uitleentermijn met nog 2 dagen verlengd. Daardoor is de eerstvolgende vervaldatum van alle materialen nu 15 april en krijgen leden geen inleverattenties terwijl de bibliotheek nog gesloten is.  

 • Alle materialen die worden ingeleverd via de boeken-bus-modus kunnen gewoon worden ingenomen en terug in de kast worden gezet. Mocht het ingeleverde exemplaar gereserveerd zijn, dan gaat er een bericht naar de lener, dit valt niet te voorkomen. Het reserveringsbericht wordt aangepast, zodat duidelijk is dat het gereserveerde opgehaald kan worden als de bibliotheek weer open is en tot die tijd voor de lener blijft staan. 

 • Het online reserveren (reserveren/CDR reserveren/IBL-V reserveren) is uitgezet voor alle bibliotheken, behalve voor die bibliotheken die gevraagd hebben of het aan kan blijven staan. Er zijn bibliotheken die een thuisbrengservice voor gereserveerde materialen organiseren. Hiervoor wordt door ons een speciale bon met adresgegevens ingeregeld. Laat het even weten als je reserveren weer mogelijk wilt maken en/of de aangepaste bon in gebruik wilt nemen. 

 • De ‘doorzaktijd’ van openstaande reserveringen is van 56 dagen naar 999 gezet. Dit om te voorkomen dat reserveringen vanwege de langere wachttijd massaal worden doorgezet naar Intern IBL.

 • Er was een probleem bij het synchroniseren met de online bibliotheek waardoor nieuw ingeschreven leners niet meteen gebruik konden maken van de online bibliotheek. Dit is opgelost en werkt in de loop van de middag weer naar behoren. 

 • Een aantal bibliotheken zijn al druk in de weer met een thuisbrengservice (tasje aan de deur of brievenbus) of andere prachtige oplossingen om de boeken toch bij de mensen te krijgen. Het reserveren kunt u daarvoor ook weer aan laten zetten (graag even een verzoek via TOPdesk). Wij hebben de tekst in de reserveringsmail/-kaart aangevuld met een extra (schuin gedrukte) zin:  

  U kunt uw reservering(en) tot acht dagen na datum van dit bericht afhalen, maar vanwege de sluiting door het coronavirus kan dat nu helaas niet. We laten hem voor u gereed staan. Zie ook de berichtgeving op onze website. 

  Of, indien er kosten worden berekend: 

  U kunt uw reservering(en) tot acht dagen na datum van dit bericht afhalen, maar vanwege de sluiting door het coronavirus kan dat nu helaas niet. We laten hem voor u gereed staan en berekenen geen kosten voor niet ophalen. Zie ook de berichtgeving op onze website. 

Vragen?

Heb je nog andere verzoeken of zijn er zaken niet duidelijk? Maak dan een melding in TOPdesk, of stuur een mail naar servicedesk@probiblio.nl

Namens het hele team van Wise wensen wij jullie veel sterkte de komende tijd. Blijf gezond en help elkaar!

Meer nieuws