Onderzoek naar gratis bibliotheeklidmaatschap afgerond

Nieuws
Gepubliceerd op 13 februari 2023

Het realiseren van een gratis bibliotheeklidmaatschap is weer een stap dichterbij. De landelijke werkgroep Gratis Bieb (KB) is in 2021 gestart met een pilot waarin twee bibliotheken een Freemium-model hebben gelanceerd. De werkgroep presenteert de resultaten en inzichten uit het effectonderzoek naar het businessmodel. De uitslag is voorzichtig positief.

Probiblio-adviseurs Organisatieontwikkeling werkten mee aan de totstandkoming van de nieuwe publicatie. Sabine Margés, lid van de werkgroep en manager bij Probiblio: ‘We hopen dat bibliotheken dit rapport zullen aangrijpen om het gesprek over het gratis basislidmaatschap verder voort te zetten.’