De organisatie

De organisatie

Iedereen heeft recht op toegang tot informatie en cultuur. In Nederland zorgen openbare bibliotheken hier op laagdrempelige wijze voor. Probiblio ondersteunt de bibliotheken bij hun werk.

In de bibliotheek vind je betrouwbare informatie, leer je lees- en mediavaardigheden en is er volop kans je persoonlijk te ontwikkelen en allerhande kennis op te doen. Het is de verantwoordelijkheid van Probiblio om de bibliotheeksector in Noord- en Zuid-Holland te helpen deze taken uit te voeren. Met onze kennis en expertise ondersteunen we bibliotheken in deze provincies in alle vormen en maten.

Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat bibliotheken hun unieke rol in de maatschappij optimaal kunnen vervullen. Voor de bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de bibliotheek van de toekomst!

Bekijk welke diensten wij bieden Meld je aan voor de Probiblio Nieuwsbrief
Jaarverslagen

Jaarverslagen

Neem een kijkje in de jaarverslagen van Probiblio.

Hierin lees je over onze organisatie en speerpunten. We beschrijven de diensten waarmee wij ons de afgelopen jaren hebben onderscheiden en brengen bijzondere activiteiten in beeld.

Jaarverslag 2018: sla het bestand/doel op en open het in Adobe Acrobat Reader in plaats van de browser zodat alle interactieve functies werken.

Jaarverslag Probiblio 2019 Jaarverslag Probiblio 2018
Onze mensen

Onze mensen

Het team van Probiblio vormt een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor onze samenwerkingspartners inzetten.

Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld door het overnemen van de salarisadministratie of het leveren van logistieke oplossingen, maar ook met strategisch advies op terreinen als bedrijfsvoering, marketing, marktonderzoek, digitale geletterdheid en innovatie specifiek voor de bibliotheek. Onze aanpak is betrokken, analytisch en gezond kritisch.

Naar onze mensen
Onze rol in het bibliotheekstelsel

Onze rol in het bibliotheekstelsel

Probiblio is een zogeheten Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI). De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) brengt de Openbare Bibliotheken, de POI's en de Koninklijke Bibliotheek (KB) samen in één netwerk. De landelijke, provinciale en regionale overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk.

Probiblio voert de provinciale taken uit voor Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo ondersteunen wij alle bibliotheekorganisaties in deze twee provincies en zetten wij ons in voor innovatie van lokale bibliotheken. Ook verzorgen we de logistiek van fysieke materialen tussen de bibliotheekvestigingen (het interbibliothecair leenverkeer), ondersteunen het onderwijs en als netwerkpartner van de KB wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het gezamenlijke nationaal collectieplan.

Wij maken ook deel uit van de provinciale netwerken van bibliotheekdirecteuren: de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) en de Stichting Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH). Samen met andere POI's in Nederland vormt Probiblio de Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN).

Meer over SOOB NH en BOZH Meer over de SPN
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Probiblio houdt toezicht op het bestuur, adviseert en ondersteunt de directeur-bestuurder. De leden zijn afkomstig uit het openbaar bestuur, not-for-profitorganisaties en het bedrijfsleven. Om de directeur-bestuurder adequaat te kunnen adviseren en een goede sparringpartner te zijn, zijn de leden samen competent op een aantal aandachtsgebieden. De RvT is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren, neemt de statuten in acht en werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

Lees de uitgangspunten
Geschiedenis

Geschiedenis

Probiblio is in 1996 ontstaan uit een fusie van de toenmalige Provinciale Bibliotheekcentrales (PBC's) voor Noord-Holland en voor Zuid-Holland, gevestigd in Alkmaar en Schiedam. De belangrijkste reden om te fuseren was krachtenbundeling. Eind 1998 betrok Probiblio het huidige gebouw in Hoofddorp. 

De PBC Noord-Holland ontstond in 1974 uit een fusie van de algemene PBC en de federatie van de Katholieke en Protestants-Christelijke PBC’s in deze provincie. In Zuid-Holland werd de PBC in 1981 gevormd door een fusie van de Verenigde PBC’s Zuid-Holland en de Christelijke PBC Zuid-Holland. Met beide fusies kwam een einde aan de verzuiling.