Digitale Inclusie

Digitale Inclusie

Bibliotheken en publieke dienstverleners gaan binnen het landelijke programma Digitale Inclusie burgers dicht bij huis ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Bijna alle openbare bibliotheken openen de komende jaren zogeheten Informatiepunten Digitale Overheid om deze dienstverlening aan te bieden.

Anne-Marie van der Poel

Heb je vragen? Neem contact
op met Anne-Marie van der Poel
Neem contact op
Anne-Marie van der Poel - Klassiek > Maatschappelijk educatief

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon en een profiel op Facebook. Maar voor een grote groep Nederlanders blijft het werken met DigiD, de UWV-werkmap of het aanvragen van toeslag lastig. Er zijn steeds minder loketten waar zij terecht kunnen. De overheid vindt dat de menselijke maat moet terugkomen. Daarom subsidieert de overheid de opening van Informatiepunten Digitale Overheid in (bijna) iedere bibliotheek in Nederland. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, DigiD, het betalen van verkeersboetes en nog veel meer.

De komende jaren wordt gewerkt aan landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten bij de bibliotheken. Publieke dienstverleners gaan doorverwijzen naar deze Informatiepunten. De bibliotheken maken burgers wegwijs in het lokale netwerk. Waar nodig verwijzen ze door naar lokale maatschappelijke organisaties.

De KB is landelijk de projectleider en per provincie ondersteun de desbetreffende POI de bibliotheken. Zie Bibliotheek & basisvaardigheden voor een uitgebreide beschrijving van het landelijke programma.

Dienstverlening Probiblio

Probiblio stelt bibliotheken in staat om het landelijke programma digitale inclusie te implementeren, met de bijbehorende Informatiepunten Digitale Overheid. Het gaat om een meerjarenproject. Het eindresultaat: alle bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland die deelnemen aan het landelijke project digitale inclusie, hebben de dienstverlening conform de KB-subsidievoorwaarden in december 2021 ingebed in de eigen organisatie/netwerk. 

Basisondersteuning voor deelnemende bibliotheken Zuid-Holland en Noord-Holland:

 • Intakegesprek Informatiepunt Digitale Overheid
 • Accountmanagement: advies / sparringpartner
 • Organisatie en begeleiding lokale bijeenkomst met medewerkers
 • Advies en begeleiding Dialoogsessie met partners
 • Privacy in het Informatiepunt-sessie

Extra dienstverlening Noord-Holland

Door een subsidie-impuls vanuit de provincie kan Probiblio bibliotheken in Noord-Holland extra ondersteuning aanbieden. Denk aan meer en bredere adviesgesprekken (beleid, strategie, marketing, personeels- en vrijwilligersbeleid); kosteloze bijeenkomsten rondom het werken met G!ds, het opstellen van een sociale kaart, de marketing rondom de Informatiepunten en het samenwerken met partners.

Probiblio-projectteam Digitale Inclusie:

Soob-programma Digitale Inclusie

Daarnaast werken de Noord-Hollandse bibliotheken samen binnen het Soob-programma Digitale Inclusie. Het verhogen van de kwaliteit van zowel de dienstverlening als de samenwerkingsverbanden met de partners staat hierin centraal. Door gezamenlijk op te trekken leren de Noord-Hollandse bibliotheken van elkaars aanpak, wisselen ze ervaringen uit en gaan ze effectiever te werk.

Ga zelf aan de slag

Binnen de bibliotheek

Samenwerken met partners:

 • Animatie over HetInformatiepunt.nl, waarmee je partners warm maakt voor deelname
 • BiebtoBieb-groep Digitale Inclusie - Hier worden regelmatig ideeën, tips en materialen gedeeld, zoals een compact overzicht van alle uitvoeringsorganisaties. Het is ook dé plek om vragen aan collega’s te stellen.
 • Samenwerkingen in relatie tot strategische doelen: deze tool maakt inzichtelijk hoe samenwerkingen zich verhouden tot de strategische doelstellingen van een bibliotheek.
 • Krachtenanalyse: de krachtenanalyse is een tool om de belangen van partners en de toegevoegde waarde per partner inzichtelijk te maken.
 • Inleiding in alliantiemanagement: een presentatie naar aanleiding van de collegereeks Nyenrode-leergang ondernemerschap bibliotheekdirecteuren door prof. dr. A. P. de Man.
 • Overzicht met mogelijke tactieken om partners te beïnvloeden.             
 • Afwegingstabel: de afwegingstabel geeft inzicht in de randvoorwaarden van een (te starten) samenwerking en in hoeverre de samenwerking daaraan voldoet. Het is een gespreks- en afwegingstool dat helpt om te bepalen of de samenwerking de juiste is om aan te gaan en helpt bij het bewust en professioneel kijken naar de passendheid, toegevoegde waarde en realiseerbaarheid van de samenwerking.
 • Flyer voor (potentiële) partners Samen werken aan digitaal vaardige burgers. Deze pdf is bedoeld ter inzage. Exemplaren te bestellen via www.landelijkehuisstijl.nl (Toolkit Informatiepunt Digitale Overheid, te vinden onder ‘materialen voor partners’).

In de planning voor 2020:

 • Intakegesprekken en begeleiding traject alle bibliotheken – individuele trajecten (zie kopje basisdienstverlening)
 • Kick-off Soob-programma
 • Bijeenkomst ‘Marketing rondom het Informatiepunt. Hoe zet je de landelijke campagnematerialen lokaal zo effectief mogelijk in?'

Nieuws

25 mei 2020: Er wordt landelijk en lokaal veel ontwikkeld rondom het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO):

 • een blueprint-pagina over het Informatiepunt Digitale Overheid;
 • een animatie die duidelijk maakt wat de sociaal-educatieve kaart voor de bibliotheek, gemeente en andere lokale partners te bieden heeft
 • een onderzoek naar de exploitatie en maatschappelijke baten van de informatiepunten, uitgevoerd door Ecorys in opdracht van KB.

Al deze initiatieven kunnen je als bibliotheek helpen het IDO zo goed mogelijk uit te rollen. Meer informatie over deze nieuwe materialen vind je op onze website. Lees verder >>

31 maart 2020: Ook in corona-tijden draait het project Digitale Inclusie op volle toeren! We zetten voor je op een rij welke stappen je nu alvast kunt zetten ter voorbereiding op de opening van een Informatiepunt Digitale Overheid bij jouw bibliotheek. Volg een e-learning volgen; plan je lokale bijeenkomst of breng je lokale netwerk in kaart. Ook hebben we paar nieuwtjes: een flyer die handvatten biedt om partners te benaderen en de landelijke bijeenkomst op 29 juni in de KB.

10 maart 2020: Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid? Ons team Digitale Inclusie maakte een overzicht van de meest essentiële stappen.

Deelnemende bibliotheken

 • Alle bibliotheken in Noord-Holland
 • Alle bibliotheken in Zuid-Holland (exclusief Bibliotheek Gouda en DOK Delft)

Anne-Marie van der Poel

Anne-Marie van der Poel

Bel of mail Anne-Marie van der Poel!
Onze expert op het gebied van Digitale Inclusie

AvdPoel@probiblio.nl 06 40 76 69 34

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.