Landelijke Digitale Infrastructuur

Landelijke Digitale Infrastructuur

Met de landelijke aanpak van de digitale infrastructuur komt professionele digitale dienstverlening voor alle bibliotheken binnen handbereik. Bang het overzicht te verliezen? Wij kunnen helpen!

 

Ineke Goedhart

Heb je vragen? Neem contact
op met Ineke Goedhart
Neem contact op
Ineke Goedhart - Strategie en beleid

Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

De Landelijke Digitale Infrastructuur maakt veel mogelijk, maar kan ook vragen oproepen. Je wilt immers keuzes kunnen maken die het beste bij jouw bibliotheek passen – en jouw knelpunten verhelpen. Onze experts kunnen je daarbij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkelingen rondom Single Identity of de integratie van Gastlenen en Landelijk Lenen en de status van het Informatieplan.

Wij zorgen dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Laten je zien waar de LDI raakvlakken heeft met bestaande mogelijkheden. Informeren je over alle nieuwe opties. Om de voortgang in de gaten te houden en waar mogelijk te sturen, werken we samen met landelijke en provinciale partners. Zo blijven wij ook optimaal geïnformeerd. Maak het jezelf makkelijker en gebruik ons Advies LDI!

In de planning

Probiblio is betrokken bij een groot aantal landelijke – en vaak langlopende - projecten. Mogelijk zijn de werkzaamheden zelf niet altijd even zichtbaar, de resultaten komen zeker ten goede van de bibliotheken.

Hieronder noemen we hier de belangrijkste zaken die we momenteel onder handen hebben.

  • Nu de ALV volmondig akkoord is gegaan met de invoering van Single Identity kunnen we echt uit de startblokken. De eerste – grote – stap is het invoeren van een single identity. De gebruiker heeft dan slechts één inlognaam en wachtwoord. We werken samen met landelijke partijen om dit te realiseren.
  • In de Netwerkagenda is afgesproken een landelijk informatieplan op te stellen. Daarin wordt vastgelegd wat er op het gebied van de infrastructuur nodig is om de doelen van de netwerkagenda te kunnen realiseren. Samen met vertegenwoordigers vanuit de VOB, SPN en KB nemen we deel aan het schrijfteam.
  • De materialen van de bibliotheek worden bijgehouden in de catalogus van het bibliotheeksysteem en gesynchroniseerd met de landelijke titeldatabase GGC én vervolgens met het Open Zoek Platform, dat weer de basis vormt van de NBC. In dit proces zitten twee synchronisatieslagen en daarmee is in het verleden wel eens wat misgegaan. Na het in kaart brengen en op de landelijke agenda zetten van de problematiek rondom bezitssynchronisatie, werken we met de KB en OCLC samen aan verbetering van de processen én aan het opruimen van de fouten. Lees meer.
  • Ook zijn we betrokken bij de landelijke trajecten als vervanging van G!DS, de landelijke invoering van Landelijk Lenen en de vereenvoudiging van het lezen op de e-reader (Lees verder. Inlog noodzakelijk).

Ineke Goedhart

Ineke Goedhart

Bel of mail Ineke Goedhart!
Onze expert op het gebied van Landelijke Digitale Infrastructuur

igoedhart@probiblio.nl 06 24 55 85 21

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.