Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied

Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied

Zowel landelijk als provinciaal is er extra aandacht voor de innovatie in de bibliotheeksector in het landelijk gebied. Probiblio werkt samen met bibliotheken in 19 gebieden in Noord- en Zuid-Holland aan innovatie en vernieuwing. Zo wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de bibliotheekvoorzieningen van deze bibliotheken. 

Peter Voortman

Heb je vragen? Neem contact
op met Peter Voortman
Neem contact op
Peter Voortman - Strategie en beleid

Een nieuwe en gedegen aanpak

In de start van het project (sinds 2017) is per bibliotheek of gebied allereerst een grondig gebiedsprofiel opgesteld. Dit is een soort ‘foto’ van de stand van zaken: welke omgevingsfactoren spelen er, zijn de fysieke bibliotheekvoorzieningen voldoende bereikbaar en uitgerust voor de toekomst en wat zijn de uitdagingen van de bibliotheek? Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek bepalen de bibliotheek en de adviseur van Probiblio welke innovaties nodig zijn. De aanpak vanaf 2020 focust zich vooral op het uitvoeren van de adviezen en interventies.

Terugkerende thema’s van bibliotheken in landelijk gebied zijn:

 • Bibliotheek dichter bij de klant
 • De fysieke bibliotheek klaar voor de toekomst
 • Vergroten toegankelijkheid
 • Intensivering gebruik dienstverlening
 • Ontwikkeling specifieke dienstverlening landelijk gebied
 • HRM in het landelijk gebied
 • Vergroten van de samenwerking

Het belangrijkste nieuws rondom dit project is terug te lezen in de nieuwsbrieven die hierover zijn verstuurd. 

Aan de slag

Sinds de start van dit project in 2017 zijn er met 21 bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland lokale vraagstukken opgepakt. Ondertussen is er een breed pallet aan interventies waarmee een steviger bibliotheekwerk in het landelijk gebied kan worden bereikt.

Download de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied
(update november 2020: 2 interventies toegevoegd)

Een aantal voorbeelden:

 • In de gemeente Stolwijk is samen met een lokale partner een visie ontwikkeld om de bibliotheek samen met andere maatschappelijke organisaties op één centrale locatie (mfa) onder te brengen. Het voorstel ligt bij de gemeente ter besluitvorming.
 • Na een uitgebreide doelgroepenanalyse is een marketingcampagne opgezet om het aantal 0-4 leden te verhogen en het gebruik door deze doelgroep te laten intensiveren.
 • Bibliotheek Heiloo zet samen met partners in op het openen van het 'Huis van Duurzaamheid'. Er ligt inmiddels een breed gedragen visie en een aantal grote partijen zijn aangehaakt om vanaf november 2019 de dienstverlening gezamenlijk invulling te geven.
 • Met de toolkit ‘De Fysieke Bibliotheek’ zijn bibliotheken die gaan verbouwen of verhuizen goed voorbereid. (pilotfase)
 • Met een aantal bibliotheken wordt een laagdrempelige aanpak getest om het gebruik van digitaal aanbod door senioren te vergroten. (pilotfase)

Rapport Landelijk Gebied

Bibliotheken in het landelijk en stedelijk gebied hebben veel gemeen, maar de omgevingen waarin ze opereren verschillen op meerdere vlakken en dat vraagt wat van een organisatie. Sinds 2017 is onderzoek gedaan bij twaalf bibliotheken naar de omgeving waarin ze het bibliotheekwerk uitvoeren en de huidige stand van zaken. 

Lees in het rapport verder over de verdere conclusies die de analyse heeft opgeleverd >>

Bekijk de infographic >> 

Advies en interventies op maat

De provincies Noord- en Zuid-Holland stellen subsidie beschikbaar voor de ondersteuning vanuit Probiblio. Neem contact op met onze adviseur Peter Voortman voor de mogelijkheden bij jouw bibliotheek. Je kunt Peter ook mailen om je aan te melden voor de nieuwsbrief over dit project (of meld je aan via deze link).

 

Nieuws

December 2021

Publicatie: Verbreden van de financieringsmix

In deze publicatie gaan we in op voor bibliotheken relatief nieuwe vormen van financieren. We bespreken de belangrijkste inkomstenbronnen die samen de financieringsmix vormen. Na het lezen heb je een goed beeld van wat er nodig is om voor jouw bibliotheek om financiering te gaan werven en heb je tips en tools om aan de slag te gaan. 

Bekijk de publicatie >>

December 2020

Overzicht interventies sinds 2019

In 2019 heeft het project Spreiding en bereik landelijk gebied twaalf bibliotheken ondersteund om het bibliotheekwerk te versterken. Dit door extra inzet te plegen op toegankelijkheid, bereikbaarheid of kwaliteit van de bibliotheek. Het resultaat: in 2019 zijn een groot aantal pilots en interventies opgestart. De afgeronde interventies zijn gebundeld in een Kennisbank.

Download de Kennisbank Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied

Kijkend naar het soort interventies onderscheiden zich vier hoofdthema's waarop ondersteuning geboden is: 

 • Verbeteren bereikbaarheid aan hand van fysieke vestiging (nieuw en bestaand).
 • Vergroten bereik onder focusdoelgroepen met extra aandacht voor de 0-4 jarigen, 65+ doelgroep en NT-1 doelgroep.
 • Versteviging van de dienstverlening door meer inzet op programmering, samenwerking met inwoners of inzet op nieuwe thema's.
 • Verbeteren van de samenwerking met partners en gemeente.

Ondersteuning landelijk gebied gaat door na 2020

Twee jaar extra zal het project doorgaan met de maatwerkondersteuning aan de bibliotheken in het landelijk gebied. Alle bibliotheken die hiervoor in aanmerking komen worden door Peter Voortman benaderd om te bespreken hoe dit project hen vanaf 2020 het beste kan ondersteunen. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Voortman

Film: Bibliotheken in het landelijk gebied

Bibliotheken in het landelijk gebied hebben veelal te maken met een omgeving die de bibliotheek vaak vanuit een traditionele invalshoek benaderen. Het blijft lastig om maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek goed over het voetlicht te krijgen. In deze film is te zien wat een bibliotheek in het landelijk gebied kan betekenen. 

Deelnemende bibliotheken

 • Bibliotheek aan den IJssel
 • Bibliotheek AanZet
 • Bibliotheek Bollenstreek
 • Bibliotheek De Boekenberg
 • Bibliotheek De Groene Venen
 • Bibliotheek Gooi en Meer
 • Bibliotheek Heiloo
 • Bibliotheek Hoorn
 • Bibliotheek Hoeksche Waard
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Bibliotheek Krimpenerwaard
 • Bibliotheek Langedijk
 • Bibliotheek Oostland
 • Bibliotheek Rijn en Venen
 • Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
 • Bibliotheek Waterland
 • Bibliotheek Westfriese Bibliotheken
 • Bibliotheek IJmond Noord
 • Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Peter Voortman

Peter Voortman

Bel of mail Peter Voortman!
Onze expert op het gebied van Spreiding & Bereik in het Landelijk Gebied

PVoortman@probiblio.nl 06 14 37 49 24

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.