Training voorleescoördinator in de kinderopvang

Training voorleescoördinator in de kinderopvang

De training leidt pedagogisch medewerkers op tot Voorleescoördinator in de kinderopvang. De kinderopvang speelt een grote rol in het ontwikkelen van leesmotivatie bij kinderen in de voorschoolse leeftijd. Een voorleescoördinator in de kinderopvang zorgt ervoor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering van de kinderopvanginstelling. De voorleescoördinator draagt zorg voor de basisvoorwaarden van een positief leesklimaat: een interne visie op (voor)lezen, voldoende tijd om dit uit te voeren, een aantrekkelijke en actuele collectie, de leesomgeving op de locatie, betrokkenheid van ouders, deelname aan leesactiviteiten en projecten én deskundigheidsbevordering voor PM’ers. Dit alles legt de voorleescoördinator vast in een voorleesplan.

Training & train de trainer

De training voor pedagogisch medewerkers bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt idealiter door een getrainde medewerker van de lokale bibliotheek gegeven. Stichting Lezen biedt hiervoor twee keer per jaar een landelijke train de trainer aan. Hier vind je meer informatie.

Inhuren Probiblio

Als de bibliotheek zelf geen menskracht of deskundigheid in huis heeft om de training voorleescoördinator in de kinderopvang te geven, dan kan Probiblio dit verzorgen.

Charlotte Lehmann

Charlotte Lehmann

Bel of mail Charlotte Lehmann!

clehmann@probiblio.nl 06 22 71 45 79

Meer weten?

Vul hier je e-mailadres of telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.