Werktraject beleidsplan educatie

Educatie Project Strategie en beleid
Gepubliceerd op 17 oktober 2023

Met de urgentie van lezen en digitale geletterdheid als basisvaardigheid en de nieuwe subsidies is het onderwijs een belangrijke structurele samenwerkingspartner voor de bibliotheek. Dit vraagt om een heldere visie, duidelijke doelen en beleid op het domein educatie. Samen met adviseurs van Probiblio en bibliotheekcollega’s formuleer jij jouw meerjarenplan voor het onderwijsteam.

Startdatum:
20240101
Doorlooptijd:
We plannen het traject binnen een looptijd van 3 maanden.
Locatie:
Probiblio kantoor
Tijdsinvestering:
60 uur op jaarbasis
Kosten:
Geen
Aantal deelnemers:
Er is plek voor 2 bibliotheken in dit project.

In dit werktraject formuleer jij als teammanager educatie de kaders, uitgangspunten en normen waarbinnen de samenwerking met het onderwijs (kinderopvang, po, vo en mbo) plaatsvindt. Samen met experts van Probiblio verzamel je benodigde informatie over jouw werkgebied om te komen tot geïnformeerde beleidskeuzes. Via dit beleidsplan formuleer je doelen en impact van de werkzaamheden van de afdeling en maak je zichtbaar wat jouw werk bijdraagt aan de strategie van de bibliotheek. In dit traject maak je gebruik van een Theory of Change en Domeinvisie voor de inhoudelijke visie, zodat wanneer de bibliotheek start met dit strategische traject voor de hele organisatie jij het voorwerk hebt gedaan. Ook werken we met middelen zoals een Diensten- en Productenboek en Exploitatiemodellen zodat ook de financiering van de structurele samenwerking met het onderwijs helder wordt.

Voor wie?

Managers educatie