Dienstencatalogus

Publicatie Strategie en beleid
Gepubliceerd op 04 oktober 2023

Een Dienstencatalogus kan de bibliotheek helpen om inzicht te krijgen in de diensten die zij aan biedt. Op deze pagina vind je meer informatie over het gebruik van een dienstencatalogus als basis voor een financieel gezonde en toekomstbestendige bibliotheek.

Een dienstencatalogus is een onderzoek naar waarom de bibliotheek doet wat ze doet, waarom dat kost wat het kost, en wat dat zou moeten opleveren. Aan de orde komen onder andere:

  • welke diensten en activiteiten worden geleverd voor welke doelgroep en met welke samenwerkingspartners
  • hoe dat past binnen de wettelijke WSOB-taken, maar ook de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n) en toekomstige zorgplicht
  • welk effect met die dienst wordt beoogd
  • wat het kost om die dienst aan te kunnen bieden en hoe dat gefinancierd moet worden

De dienstencatalogus is wat Probiblio betreft een intern document, bedoeld om focus aan te brengen in de dienstverlening en hoe die tot stand komt. De Dienstencatalogus is in die perceptie niet bedoeld als een offerte aan de gemeente. Dit is anders dan wat de VOB over hierover schrijft in de publicatie ‘De Robuuste Bibliotheek’.