Dienstencatalogus

Publicatie
Gepubliceerd op 04 oktober 2023

Een Dienstencatalogus helpt de bibliotheek om inzicht te geven in alle diensten die ze bieden. Op deze pagina vind je meer informatie over gebruik van een dienstencatalogus en rekenmodellen als mogelijke basis voor een financieel gezonde, flexibele en toekomstbestendige bibliotheek.

Een Dienstencatalogus helpt de bibliotheek om inzichtelijk te maken:

  • welke diensten en activiteiten zij leveren voor welke doelgroep en met wie daarin wordt samengewerkt
  • hoe dat past binnen de wettelijke WSOB-taken, maar ook de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n) en toekomstige zorgplicht
  • welk effect met die dienst wordt beoogd
  • wat het kost om die dienst aan te kunnen bieden en hoe dat gefinancierd moet worden

Bekijk hieronder een instructievideo, gepresenteerd door Organisatiedeskundige. Meer weten? Mail Marc Jacobs. 

Toelichting over de opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus

Handleiding opstellen ‘dienstencatalogus’

In deze handleiding gaan we concreet in op de opzet en gebruikmaking van een ‘dienstencatalogus’ en daarbij horende rekenmodel(len).

Rekenmodellen

Rekenmodel Rijnbrink

Rijnbrink ontwikkelde een rekenmodel (Excel) als transparante, cijfermatige onderbouwing van de kosten van dienstverlening door een bibliotheek. Het model zal de reguliere exploitatiebegroting in principe vervangen. Daardoor hoef je in dit model dus maar één bestand te vullen om het betreffende inzicht te krijgen in de verschillende diensten. Ook hier kan je dus inzichtelijk krijgen wat aan extra subsidie nodig is om de extra diensten te kunnen dekken, door de dienst toe te voegen aan de kolommen, waarbij automatisch ook de organisatiekosten herberekend worden aan alle diensten. In komende versies wordt dit model uitgebreid met diverse kpi’s en berekeningen voor kosten van vrijwilligers. Vragen? Mail Eric van der Wal.

Instructievideo rekenmodel Rijnbrink

Yellow Consult-rekenmodel

Op basis van de door Marc Jacobs opgestelde handleiding voor opzet en gebruikmaking van een dienstencatalogus, heeft Onno Geelof van Yellow Consult eveneens een rekenmodule ontwikkeld. Dit model is een aanvulling op de bestaande begroting, waardoor invulling van de dienstencatalogus makkelijker wordt. De huidige begroting wordt in dit model opgeknipt naar diensten, zodat daar inzicht in komt. Daarnaast kan dit model bij volgende versies ook omgekeerd werken, bijvoorbeeld als er extra diensten worden toegevoegd. Dan laat het model zien wat er bijvoorbeeld nodig is aan extra exploitatiesubsidie.

Instructievideo rekenmodel Yellow Consult