Rapport 'De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek'

Strategie en beleid Publicatie
Gepubliceerd op 21 maart 2022

Op initiatief van het Wise Directeurenoverleg (WDO) is onderzoek gedaan voor alle Nederlandse openbare bibliotheken om hen te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun culturele, maatschappelijke en educatieve waarde voor subsidieverstrekkers en gebruikers. Dit rapport biedt een praktische leidraad, behulpzaam bij het vertellen van een inhoudelijk, samenhangend verhaal over hoe de openbare bibliotheek bijdraagt aan het creëren van publieke waarde voor de (lokale) samenleving. Bijvoorbeeld in de aanloop naar verkiezingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Frank Huysmans van onderzoeksbureau WareKennis, in lijn met de uitgangspunten van de landelijke netwerkagenda. Het onderzoeksinitiatief is omarmd door Probiblio, BiSC, Cubiss, NBD Biblion en OCLC.

Rapport ‘De impact en publieke waarde van de openbare bibliotheek’

Auteur: prof. dr. Frank Huysmans, WareKennis