Samen sparren over digitaal burgerschap in jouw bibliotheek?

Blog
Gepubliceerd op 28 november 2023
Probiblio medewerker Anne Huber

Door Anne Huber

De kern van digitaal burgerschap helder verwoorden is een hele kunst. Kort door de bocht houdt digitaal burgerschap in dat mensen zich vaardig, weerbaar en actief kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Hoe ziet dat er vervolgens uit in de bibliotheek? Een hele terechte vraag die wij vanuit bibliotheken krijgen.

Wij gaan daar dan ook graag samen met jullie over in gesprek. Laten we samen kijken waar digitaal burgerschap jullie huidige bestaande programmering raakt en waar eventueel nieuwe mogelijkheden bestaan. Ook wanneer je (nog) niet aan de slag bent met de term digitaal burgerschap is het een goed startpunt om je te laten informeren en vragen aan ons te stellen. Misschien kom je er wel achter dat je al bezig bent met digitaal burgerschap.

Deel dit artikel vooral ook met je collega die graag digitale mogelijkheden verkent binnen de bibliotheek.

Huidige stand van zaken

De eerste bibliotheken zijn aan de slag gegaan via de Startregeling. In deze regeling verkennen zij de mogelijkheden hoe digitaal burgerschap in het eigen werkgebied het beste kan worden ingevuld. Het is een verkennende periode van 6 maanden waarin je na gaat denken hoe je je huidige aanbod kunt opschalen of intensiveren of je verkent aanvullende nieuwe mogelijkheden. Dit biedt de kans om te kijken hoe je als bibliotheek je positie kunt verstevigen om burgers – jong en oud – te laten participeren in de (digitale) informatiesamenleving en zo maatschappelijk impact kunt vergroten.

Je kunt het zien als een logische (vervolg)stap vanuit je al bestaande programmering namelijk digitale geletterdheid, maakplaatsen of zelfs digitale inclusie. Een stap om je digitale aanbod verder uit te bouwen naar andere doelgroepen en de co-creatie op te zoeken met de doelgroep en partners in je netwerk.

We denken graag met je mee

Probiblio ondersteunt graag bij het toewerken naar een startregeling, we denken graag met je mee zodat je een goede aanvraag kunt schrijven. Via de bouwsteen ‘programmering’ kom je bij een overzicht van bestaande voorbeelden. Heb je een andere idee voor een invulling van de programmering? Dan gaan we die samen verkennen.

Meer inspiratie

Voor meer inspiratie over het onderwerp nodigen we je ook graag uit voor Plaza in de praktijk en de Inspiratie sessie op 6 juli (save the date). Daarnaast waren wij afgelopen maand op Tour rondom dit thema, lees hier wat we daar onder andere leerden.