Subsidie voor project over gecijferdheid en bibliotheken

Nieuws
Gepubliceerd op 25 augustus 2021
In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, waarvan 2,1 miljoen ook laaggecijferd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met rekenen, of met de combinatie taal en rekenen. Hoe kunnen bibliotheken deze laaggecijferden bereiken en ondersteunen? In het kader van het project ‘Gecijferdheid telt mee’ gaan Probiblio en de bibliotheken Oostland, AanZet en DOK Delft hier de komende periode mee aan de slag. Dat doen we onder aanvoering van Hogeschool Utrecht (HU) en met subsidie van Tel mee met Taal – Experimenten.

Gecijferdheid is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. We bekijken de vertrektijden van treinen, vullen een maatbeker met melk voor het bakken van pannenkoeken, of werpen een blik op het coronadashboard. Vaak staan we niet stil bij deze situaties, maar voor laaggecijferden zijn ze lastig. Zij ervaren belemmeringen en problemen met situaties waarin getallen, maten en verbanden een rol spelen. En hebben bijvoorbeeld moeite met omgaan met geld, op tijd komen, uren schrijven op werk of het volgen van een recept. Of zoals lector Kees Hoogland van Hogenschool Utrecht het omschrijft, het leren ‘zien en interpreteren van de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen’. Laaggecijferdheid kan daarom voor problemen zorgen in het volwaardig meedoen aan de maatschappij.

Probiblio vindt het belangrijk dat de doelgroep laaggecijferden bereikt en geholpen wordt, want basisvaardigheden gaan óók over rekenvaardigheden.

Praktische uitvoering door bibliotheken

Binnen het project ‘Gecijferdheid telt mee’ zetten we in op 4 onderdelen waarmee bibliotheken laaggecijferden kunnen bereiken en ondersteunen: het creëren van bewustwording onder bibliotheekmedewerkers, het trainen van deze medewerkers, het ontwikkelen van passend aanbod en het opstellen van gerichte promotiecampagnes. De bibliotheken Oostland, AanZet en DOK Delft gaan met ondersteuning van Hogeschool Utrecht en Probiblio zorgen voor de praktische uitvoering, ieder met een eigen focus en plan. De komende periode lichten we steeds één van die bibliotheken uit.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het project ‘Gecijferdheid telt mee’? Meld je aan voor onze tweemaandelijkse special De Maatschappelijke Bibliotheek! Of neem contact op met onze adviseurs basisvaardigheden: basisvaardigheden@probiblio.nl.