Tel met Taal subsidie voor ouders

Nieuws
Gepubliceerd op 22 november 2023

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van educatief partnerschap en het bevorderen van een educatief thuismilieu. Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is het mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Er komt steeds meer aandacht voor de belangrijke rol van ouders bij het leren van taal aan hun kinderen. Jonge kinderen brengen de meeste tijd thuis door en de basis wordt dan ook gelegd in het gezin. Alleen weet niet elke ouder een goede invulling te geven aan die rol. In de publicatie Taal in het gezin vertellen experts wat werkt in de praktijk. Daarbij gaan zij in op zaken als stress en spanning bij het voorlezen, meertaligheid, taal als onderdeel van de opvoeding, verschillende communicatiestijlen in gezinnen, de samenhang met andere uitdagingen zoals geldproblemen, en schaamte en taboe op laaggeletterdheid. Daarna leggen ze uit wat werkt: de taalomgeving thuis verrijken, de rol van ouders versterken en de rol van school versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is De basisschool als vindplaats.

Maatwerk

En net als bij andere vraagstukken geldt: er is niet één oplossing voor en daarom is verdieping en het bieden van maatwerk het belangrijkste. Deze publicatie biedt professionals, beleidsmakers en vrijwilligers inzicht in de elementen die helpend zijn bij het ondersteunen en verrijken van taal in gezinnen. Met de Tel mee met Taal subsidie is het nu mogelijk om ook de financiering hiervoor rond te krijgen.