Veelgestelde vragen duurzaamheidsregeling

Publicatie Strategie en beleid
Gepubliceerd op 12 oktober 2023

Met de verduurzamingsimpuls krijgen bibliotheken tot € 10.000,- aan advieskosten vergoed om structurele verduurzaming van hun organisatie te realiseren. Lees hieronder de meestgestelde vragen.

Algemeen

 1. Mijn bibliotheek heeft geen panden in eigendom en huurt deze van een vastgoedbedrijf. Heeft verduurzamen dan wel zin?
  Jazeker! Ook in de bedrijfsvoering zijn vele stappen te zetten die bijdragen aan het verminderen van energiegebruik en het uitstoten van CO2. Denk bijvoorbeeld aan duurzamer inkopen of beter recyclen. Adviseurs maken met jouw bibliotheek een plan op maat.
 2. Moet mijn bibliotheek een uitgebreide visie met bijhorend plan op het gebied van duurzaamheid hebben om gebruik te kunnen maken van de verduurzamingsimpuls?
  Nee, dat is niet nodig. Bibliotheken kunnen deze juist ontwikkelen als onderdeel van het Dit kun je invullen op het formulier. Het invullen van het formulier kost circa 6 minuten en dient als manier om te inventariseren welke bibliotheken met welke adviesbureaus en welke trajecten aan de slag willen.

Kosten

 1. Moet ik het bedrag van € 10.000,- in één keer aanvragen?
  Nee, in 2024 is er nog een aanvraagmoment met als deadline 1 april 2024. Je kunt het bedrag in twee etappes aanvragen.
 2. Is het bedrag per bibliotheek of per vestiging?
  Het bedrag is per bibliotheekorganisatie.
 3. Ontvang ik het bedrag na goedkeuring van de aanvraag direct op mijn rekening?
  Indien je wilt werken met een door Probiblio geselecteerd adviesbureau vraag je na goedkeuring een offerte op maat aan. De factuur op basis van deze offerte declareer je bij Probiblio, waarna het bedrag zo snel mogelijk wordt overgemaakt naar de rekening van de bibliotheek. Het contract met de adviseur(s) is tussen bibliotheek en bureau.Als je zelf een adviseur in de arm neemt, is de procedure vergelijkbaar. Graag ontvangen wij als bijlage bij het formulier de offerte van de betreffende adviseur, die wij vervolgens goedkeuren. Vervolgens declareert de bibliotheek de bijhorende factuur bij Probiblio, waarna het geld op de doorgegeven rekening wordt bijgeschreven.
 4. Kan ik diensten van meerdere bureaus ?
  Ja, dat kan. Je kunt dit aangeven in het formulier.

Bestedingsvoorwaarden

 1. Wie zijn PHI Factory en Green Leisure Group?
  Met beide bureaus heeft Probiblio reeds samengewerkt. Onder begeleiding van Green Leisure Group behaalden vier bibliotheken in 2020 het certificaat Duurzaam Gastvrij en in 2023 werken acht bibliotheken onder begeleiding van PHI Factory aan het formuleren van hun ambities en bijhorende kansen. Vraag bij Maren Temmink de twee offertes aan.
 2. Mag ik het bedrag ook besteden aan materiaalkosten, zoals LED-lampen, zonnepanelen of isolatiemateriaal?
  Nee, het is expliciet niet de bedoeling dat deze gelden worden besteed als dekking van operationele kosten als vervanging van verlichting of dekking van andere, reeds lopende projecten of trajecten.
 3. Mag ik het bedrag ook besteden aan certificering, zoals Duurzaam Gastvrij?
  Ja, alle (project-)kosten voor het behalen van het Duurzaam Gastvrij-certificaat mogen opgevoerd worden in de aanvraag.
 4. Mag ik in deze regeling het budget gebruiken om iemand in te huren voor het uitvoeren van werkzaamheden gericht op duurzaamheid in mijn organisatie?
  Als deze werkzaamheden direct bijdragen aan het adviestraject verbonden aan de impulsregeling, zijn er mogelijkheden. Neem contact met ons op als je hierover vragen hebt.
 5. Mijn bibliotheek heeft geen behoefte aan extern verduurzamingsadvies maar heeft een ander plan dat een structurele bijdrage levert aan de verduurzaming van onze organisatie. Mag ik daar ook een bijdrage voor vragen?
  Deze regeling gaat specifiek over het aanvragen van advies. Echter, indien jouw bibliotheek een goed plan heeft en kan aantonen hoe dit plan een structurele bijdrage aan de verduurzaming van de organisatie kan leveren zonder te worden besteed aan operationele kosten (zie antwoorden op vraag 2 en 4) kun je dit ter beoordeling aan ons voorleggen.

Verloop van het traject

 1. Mijn bibliotheek wil meedoen met één van de aangeboden gezamenlijke trajecten. Wanneer weet ik of er voldoende andere deelnemers zijn?
  Na de eerste deadline op 1 april inventariseren wij welke bibliotheken zich voor welk traject hebben ingeschreven en nemen wij zo snel mogelijk contact op met de betreffende deelnemers.
 2. Hoeveel tijd kost het verduurzamen van mijn bibliotheek?
  Op deze vraag is geen algemeen geldend antwoord te geven. Bibliotheken bepalen in samenspraak met hun adviseur hoe de verschillende acties worden opgepakt. Heb je de ruimte om voor een kortere periode veel tijd vrij te maken, dan zal het sneller gaan.
  Veel organisaties die met duurzaamheid aan de slag gaan stellen een Green Team samen dat uren beschikbaar krijgt om de gewenste acties uit te voeren. Hoe meer tijd dit Green Team heeft, hoe sneller het gaat. In de twee aanbiedingen van PHI Factory en GLG staat per adviesdienst aangegeven hoeveel uren er vanuit de bibliotheek verwacht worden.

Certificaat Duurzaam Gastvrij

 1. Wat is het certificaat Duurzaam Gastvrij?
  Lees erover op www.duurzaamgastvrij.nl of bekijk deze animatie.
  Duurzaam Gastvrij keurmerk voor bibliotheken (met ondertiteling)
 2. Wat kost het certificaat Duurzaam Gastvrij?
  De kosten variëren (afhankelijk van de hoogte van de omzet van de bibliotheek) tussen de  € 357,- en € 892,- per jaar om gebruik te maken van het benodigde platform. Eenmalige inschrijfkosten bedragen € 210,-. De proefkeuring (waarna bij het behalen van voldoende normen het Duurzaam Gastvrij-certificaat wordt toegekend) kost tussen de € 440,- en € 485,-. Voor meer informatie zie: duurzaamgastvrij.nl.