Webinar Meertaligheid in de bibliotheek

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal opgevoed. Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling van hun meertalige kind en realiseren zich dat niet altijd. Bibliotheken kunnen daarbij helpen met activiteiten en betrouwbare informatie over meertaligheid. Tijdens dit webinar kregen (voor)leesconsulenten en -coördinatoren van de VoorleesExpress informatie over meertaligheid en hoe zij daar in de praktijk mee om kunnen gaan.

onderschrift toevoegen