Training didactische vaardigheden voor vrijwilligers en professionals digitale vaardigheden

Event
Gepubliceerd op 21 september 2023

Het ondersteunen van mensen die minder digitaal vaardig zijn is mensenwerk. Er bestaat geen digitale oplossing voor dit digitale probleem.

Datum:
13 november 2023
Tijd:
13:00 – 17:00
Locatie:
Probiblio, Spicalaan 55, 2132 JG Hoofddorp
Kosten:
Kosteloos voor bibliotheekorganisaties in NH en ZH vanwege subsidies, overige organisaties betalen € 36,00.
Aantal deelnemers:
Max. 18 personen
Deadline:
Inschrijven vóór 6 november

In sommige gevallen is er bij mensen sprake van faalangst, een beperkt sociaal netwerk en complexe leefomstandigheden. Als docent krijg je hiermee te maken en is het inzetten van ‘social skills’ en het vraaggericht werken dan ook erg belangrijk. Dat is waar we in deze tweedaagse training op 13 november en 20 november bij stilstaan.

Als vrijwilliger of professional moet je positief stimuleren, veel geduld hebben en kleine stappen vieren. Daarnaast moet de hulpvraag van de deelnemer centraal staan. Hoe krijg je die vraag goed naar boven? In deze training leer je om vanuit de hulpvraag samen te kijken naar wat iemand nodig heeft om de hulpvraag aan te pakken. 

Voor wie?

Deze tweedaagse training is in eerste instantie bedoeld voor vrijwilligers die digitale vaardigheidstraining geven, maar ook betaalde krachten kunnen zich aanmelden. Het kan gaan om het bieden van zowel 1-op-1 begeleiding als het bieden van ondersteuning in groepsverband. Daarnaast stimuleren wij de vrijwilligerscoördinator/projectleider die de vrijwilligers aanstuurt (en/of eindverantwoordelijk is voor het aanbod op het gebied van digitale vaardigheden) om zichzelf ook aan te melden voor deze training. Dit zodat de lesstof bekend is en de geboden tools en informatie geborgd kunnen worden in jouw bibliotheekorganisatie.

Programma

Wat betekent het in de praktijk om vraaggericht te werken? Hoe geef je een les vorm zonder een vast curriculum te bieden? En welk bestaand lesmateriaal is er en hoe zet je dit in? Wat zijn veelvoorkomende vragen en situaties en hoe anticipeer je hierop? Welke didactische vaardigheden zijn daarbij nodig? Allemaal vragen die aan de orde komen in de training. Onder begeleiding van een ervaren trainer (van de organisatie Cybersoek) ga je aan de slag.

Inschrijfvoorwaarden

De training bestaat uit twee dagdelen. Deze vinden plaats op 13 en 20 november 2023.Inschrijven is mogelijk tot 6 november 2023. Deelname voor bibliotheekorganisaties in Noord- en Zuid-Holland is kosteloos vanwege subsidie. Overige bibliotheekorganisaties betalen € 36,00. Inschrijving is bindend. Natuurlijk kun je je kosteloos laten vervangen door een collega. Voor afmeldingen binnen een week voor de bijeenkomst brengen wij € 36,00 annuleringskosten in rekening. Ook bij no-show wordt dit bedrag doorbelast. Genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief btw. Alleen deelnemers die zich vooraf hebben aangemeld en een bevestiging van deelname hebben ontvangen, zijn van harte welkom.