Benchmark jouw bibliotheek met de Probiblio Scorecard

Nieuws Strategie en beleid
Gepubliceerd op 02 maart 2021
In één oogopslag inzicht in de performance van jouw bibliotheek ten opzichte van vergelijkbare bibliotheken op basis van Wsob-kerncijfers. Probiblio ontwikkelde hiervoor samen met een aantal bibliotheken de Scorecard. Voor alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland maakt Probiblio in maart een persoonlijke scorekaart om mee aan de slag te gaan.

In de scorekaart komen onderwerpen als leden en bereik, collectie en uitleningen, medewerkers en vrijwilligers, activiteiten en bedrijfsvoering aan bod.

Scorekaart voor alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland

De reacties op het eindresultaat van de pilotbibliotheken zijn zeer positief. Daarom draait Probiblio binnenkort een scorecard uit voor alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. De inzichten kun je gebruiken voor voorlichting aan of het informeren van eigen medewerkers, (bij)sturing van het eigen beleid, lobby of informatie richting stakeholders en gemeenten, of het delen van successen.

Bibliotheken ontvangen een eigen scorecard via de mail zodra ze af zijn. De eerste scorecards worden rond 15 maart verstuurd, de rest volgt eind maart.

Voor geïnteresseerde bibliotheken organiseren we in het tweede kwartaal van dit jaar sessies waarin je samen met andere bibliotheken uit jouw benchmark de cijfers en best-practices kan bespreken en zo van elkaar kan leren.

Cijfers op lokaal niveau

De scorecard is een opvolging van de netwerkmonitor die bestaat uit een jaarlijkse rapportage met daarin basisgegevens (Wsob, BOP) van en over bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. De netwerkmonitor geeft inzicht in de resultaten en trends sinds 2015 van de functies van de bibliotheek die zijn benoemd in de Wsob.
De netwerkmonitor is echter op geaggregeerd niveau (alle bibliotheken in de desbetreffende provincie bij elkaar opgeteld) met een uitsplitsing naar landelijk vs. stedelijk en groot vs. klein werkgebied. Met de scorecard zijn deze cijfers ook op lokaal niveau inzichtelijk.

Daarnaast worden de eigen cijfers van de bibliotheek afgezet tegen 2015 en tegen de cijfers van een benchmark bestaande uit vergelijkbare bibliotheken. Deze benchmark is gebaseerd op de mate van stedelijkheid van het werkgebied van bibliotheken en het aantal inwoners in het werkgebied.