Masterplan basisvaardigheden en digitale geletterdheid: kansen voor bibliotheken

Masterplan basisvaardigheden en digitale geletterdheid: kansen voor bibliotheken

Op 12 mei 2022 heeft minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs de Kamerbrief Masterplan basisvaardigheden aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin beschrijft hij de aanpak om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Ook bibliotheken hebben hierin een rol, zeker met betrekking tot samenwerking met scholen. Adviseur Digitale geletterdheid Lisa Bakker geeft een samenvatting en licht toe hoe wij jouw bibliotheek kunnen ondersteunen.

'[..] bibliotheken beschikken over expertise en collectie die de school kan verrijken. Een laagdrempelige toegang tot goede boeken en persoonlijke begeleiding, via onder andere de Bibliotheek op School, zorgen voor meer leesmotivatie, wat cruciaal is voor leesvaardigheid. Ook op het gebied van digitale geletterdheid kunnen bibliotheken de aanpak van de school versterken.'

Aldus pagina 6 van de kamerbrief Masterplan Basisvaardigheden van afgelopen 12 mei. In de brief spreekt minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma zijn zorg uit over het feit dat te veel leerlingen het onderwijs verlaten zonder een goede beheersing van de basisvaardigheden. Onder basisvaardigheden vallen 'lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en hoe we in Nederland met elkaar omgaan'. Met het Masterplan basisvaardigheden wil het kabinet ervoor zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen aantoonbaar verbeteren.

Digitale geletterdheid prioriteit in de curriculumherziening

Op 29 april 2022 is er namens de minister ook een formele opdracht gegeven aan het SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. De opdracht is om taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid prioriteit te geven in de curriculumherziening. Concreet betekent dit het volgende:

  • Voor het zomerreces van 8 juli tot en met 5 september 2022 moet een start zijn gemaakt met de bijstelling van de kerndoelen taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.
  • In maximaal 12 maanden moeten er conceptkerndoelen liggen met een toelichtingsdocument en een voorstel vervolg referentiekader.
  • De conceptdoelen moeten vervolgens een schooljaar in de praktijk worden geëvalueerd. Je hebt het dan dus over schooljaar 2023-2024.
  • In dit schooljaar zal ook voorbeeldlesmateriaal geselecteerd en ontwikkeld worden.
  • Hierna legt de minister de conceptkerndoelen ter advies voor aan de wetenschappelijke Curriculumcommissie, waarna de definitieve kerndoelen geformuleerd zullen worden.

Samenwerking met het onderwijs

Reden genoeg dus om als bibliotheek nog meer op digitale geletterdheid in te zetten! Dat digitale geletterdheid als een van de basisvaardigheden wordt genoemd, onderstreept iets wat we binnen de bibliotheeksector allang weten en uitdragen. Dit biedt een hernieuwde kans om het onderwijs als partner aan ons te verbinden. Als expert niet alleen op het gebeid van leesbevordering, maar ook op (aspecten van) digitale geletterdheid.

Wil je geletterdheid en digitale geletterdheid meer met elkaar verbinden, dit beleidsmatig borgen en je positionering en profilering richting het onderwijs verstevigen? Neem dan contact op met  mij, Lisa Bakker. Wil je al praktisch aan de slag en samen met andere bibliotheken een digitale lesbrief maken waarin we leesbevordering en digitale geletterdheid combineren? Geef je dan op voor de werkgroep vo/mbo bij mijn collega Maike van Pelt.

Lees/luister ook eens deze interessante berichten:

Reacties (0)

Reageren

Meer blogposts van Lisa Bakker