Computerregeling voor gezinnen met een laag inkomen

Blog Basisvaardigheden
Gepubliceerd op 19 september 2023

Door Elin Karlmark

Voor de meeste gezinnen met een laag inkomen is toegang tot de digitale wereld niet vanzelfsprekend. Denk aan een laptop, recente software of betaalbare Wi-Fi. Gemeenten hebben een computerregeling voor deze gezinnen. De bibliotheek kan inwoners of laagtaalvaardige ouders hierop attenderen. Zo kan de bibliotheek met het project Digitale Inclusie nog meer bijdragen aan de digitale inclusie van álle inwoners!

Gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen op verschillenden manieren helpen. Elke Nederlandse gemeente heeft een eigen aanpak om armoede tegen te gaan, met verschillende regelingen voor bijvoorbeeld het vergoeden van een cursus, sport of culturele activiteit, of een stadspas die korting geeft. Alle gemeenten hebben een gemeentelijke computerregeling.
Doorgaans ligt de inkomensgrens die gemeenten hanteren om hiervoor in aanmerking te komen rond de 120 procent van het bijstandsniveau (dit kan lokaal afwijken). De bibliotheek kan op dit gebied ook veel bijdragen.

De bibliotheek helpt! 6 praktische tips

  • Ga na welke tegemoetkomingen jouw gemeente kent voor kinderen van 8 tot 18 jaar en voor volwassenen.
  • De contacten van de bibliotheek bij onder andere het project Digitale Inclusie biedt aanknopingspunten om bewoners met een laag inkomen te attenderen op deze regelingen;
  • De contactmomenten met laagtaalvaardige ouders zijn een goede gelegenheid om hen te wijzen op de computerregeling die er voor hun kinderen is.
  • Ouders die zelf onvoldoende digitaal vaardig zijn kunnen zich behoorlijk onthand voelen als hun kind plotseling over een computer beschikt. Bespreek met de gemeente de mogelijkheid dat deze ouders geattendeerd worden op Klik&Tik of het digitale inloopspreekuur. Of bespreek met de school de mogelijkheden voor bijeenkomsten met ouders over social media, het gebruik van i-Pads in de school, schermtijd en dergelijke.
  • De kosten van het printen van een werkstuk of van kopietjes van een identiteitsbewijs kunnen voor ouders met een smalle beurs een probleem zijn. Bespreek met de gemeente de mogelijkheid dat ouders kunnen beschikken over een strippenkaart voor het gebruik van de printer in de bibliotheek.
  • Vaak vergoedt de gemeente via de Stadspas een bibliotheekabonnement voor mensen met een laag inkomen. Bespreek hoe gemeente en bibliotheek hier inhoudelijk rond de digitale inclusie optimaal gebruik van kunnen maken.

School en computer

Alle gemeenten hebben een computerregeling voor gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). Om kinderen goed te ondersteunen is het belangrijk dat zij een computer hebben. Daarmee kunnen zij huiswerk maken, spreekbeurten voorbereiden, vanalles opzoeken en natuurlijk spelletjes spelen. Eén op de vijf ouders heeft grote moeite de laptop of tablet te betalen die de middelbare school van hun kinderen voorschrijft; 9% van de ouders lukt het helemaal niet om die te betalen. De regeling geldt tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Vrijwel algemeen geldt dat een huishouden eens per vier jaar gebruik kan maken van deze regeling. De hoogte van de vergoeding voor een computer of laptop is per gemeente verschillend; uiteenlopend van 400 tot 600 euro maximaal.

Werk en computer

Sommige gemeenten hebben een computerregeling voor mensen die een traject naar werk volgen gericht op de administratieve of automatiseringssector. De regeling loopt dan meestal via de werkconsulent van het UWV.

Software en printer

De meeste gemeenten bieden geen vergoeding voor de kosten van software of printer, maar er zijn uitzonderingen. Informeer hiernaar bij je gemeente!

Stichting Leergeld ondersteunt ouders zodat alle kinderen kunnen deelnemen aan een schoolkamp, sport of toneelvereniging. Ze bieden ook hulp met betrekking tot computers en andere schoolmaterialen. In Nederland zijn momenteel 106 lokale Leergeld-stichtingen actief. Zij bieden de daadwerkelijke directe ondersteuning aan kinderen in 73% van alle Nederlandse gemeenten. Zoals in de gemeente Den Haag.