Wegwijzer Gezinsaanpak

Publicatie Basisvaardigheden Educatie
Gepubliceerd op 06 december 2023

Bibliotheken zetten de gezinsaanpak steeds vaker in om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken. De gezinsaanpak richt zich op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Met dit document kunnen bibliotheken lokaal en in hun eigen organisatie aan de slag. Probiblio begeleidt dit proces.

De ervaring leert dat het bij de gezinsaanpak gaat om een langlopend en complex traject. Met de Wegwijzer hebben bibliotheken een tool in handen om de gezinsaanpak op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau aan te pakken en te borgen in de organisatie. De Wegwijzer geeft houvast in het proces van de bibliotheek bij het werken met de gezinsaanpak. In de Wegwijzer staan een aantal thema’s beschreven die onmisbare schakels zijn in het hele proces. Voor elk thema doorloop je vier fases: de oriëntatie-, creatie-, implementatie- en evaluatiefase. In elke fase spelen er andere zaken en heb je als bibliotheek behoefte aan andere tools of informatie.

Wegwijzer Gezinsaanpak

“In het traject gezinsaanpak werken van een bibliotheek een specialist Educatie en een specialist Basisvaardigheden samen. De onderlinge verschillen tussen de bibliotheken zijn groot, ook met betrekking tot de gezinsaanpak. Maar iedereen vindt de gezinsaanpak belangrijk en wil ermee aan de slag en toch lukt het vaak niet om er vat op te krijgen. De Wegwijzer Gezinsaanpak biedt die houvast.”
Josja Pieterse

Adviseur basisvaardigheden