Themapublicatie Voortijdig Schoolverlaten

Publicatie Educatie
Gepubliceerd op 04 oktober 2019

Voortijdig schoolverlaten (vsv) is een relatief nieuw thema in relatie tot de bibliotheeksector. Wat is de mogelijke rol voor bibliotheken om deze kwetsbare doelgroep te bereiken? De publicatie geeft interessante aanknopingspunten voor het Taalhuis, programmering en samenwerkingspartners in het onderwijs en de wereld van jongeren.

Themapublicatie Voortijdig Schoolverlaten

Maatschappelijke opgaven in relatie tot het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland