Extra miljoenen voor samenwerking bibliotheek en onderwijs

Nieuws
Gepubliceerd op 31 oktober 2023

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen de komende 3 jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren. Het geld is bedoeld voor intensievere samenwerking tussen bibliotheken en scholen en kinderopvang.

“Heel mooi dat er extra middelen beschikbaar komen voor leesplezier en leesbevordering. Het is nodig, en het blijft waarschijnlijk ook nodig, dus laten we werken aan een structurele ondersteuning van het lezen als deze periode van drie jaar afloopt. Elk kind verdient tenminste een kwartier vrij lezen in de klas (liever meer!), een goede actuele collectie in zijn/haar directe omgeving en een leerkracht die enthousiast voorleest en over boeken praat.”

Frans Bergfeld

Directeur-bestuurder Probiblio

Concreet kunnen 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo en het praktijkonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Hoe?

Deze plannen zijn onderdeel van de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Stichting Lezen verdeelt het geld over de bibliotheken en monitort samen met de bibliotheken en scholen de ontwikkeling van het leesgedrag en leesplezier van leerlingen. Het is een voortzetting van de bestaande impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden.

“Dit is een geweldige kans voor bibliotheken om de samenwerking met scholen en kinderopvang uit te breiden en te intensiveren. Én het is een mooie bevestiging dat bibliotheken dé partner zijn om mee samen te werken aan leesmotivatie en een leescultuur op school.”

Geert-Jan Davelaar

Adviseur educatie mbo Probiblio