Start pilot academische duo's in de Bibliotheek op school

Nieuws Educatie
Gepubliceerd op 22 november 2023

Op 21 september 2023 vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over de pilot: Academische duo’s in de Bibliotheek op school. In deze pilot onderzoeken twee academici (uit onderwijs en bibliotheek) samen wat het effect is van hun samenwerking op het gebied van effectief leesonderwijs, op een basisschool waar gewerkt wordt met de aanpak de Bibliotheek op school. Het doel is om samen de kwaliteit te verhogen door de wetenschap te verbinden met de praktijk. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen.

Wij zien dat het aantal academische leerkrachten en academische leesconsulenten in het basisonderwijs groeit, maar dat hun vaardigheden en expertise nog te weinig wordt benut. Ze worden vaak niet erkend en verlaten vaak voortijdig het onderwijs en de bibliotheek.

Samenwerking

Deze ontwikkeling is niet te verantwoorden in een tijd van schaarste en wij vinden dat dit in strijd is met de focus op talentontwikkeling, lerende & toekomstgerichte organisaties, strategisch personeelsbeleid en diversiteit in kwaliteiten binnen teams. De bibliotheek is een aantrekkelijke samenwerkingspartner als er – naast collectie – een expert-leesconsulent beschikbaar is. Deze consulent kan zich samen met de leerkracht buigen over de vraag: Hoe kunnen wij samen de kwaliteit verhogen door de kennis over actuele onderzoeken te vertalen naar de praktijk en te borgen in beleid?

Het plan

Om deze pilot te laten slagen, vinden wij het erg belangrijk om input te vragen van de educatieprofessionals in de bibliotheek. Tijdens de bijeenkomst op 21 september werd daarom iedereen in willekeurige groepjes geplaatst om samen te sparren over deze nieuwe pilot. De resultaten hiervan zijn meegenomen en worden verwerkt tot een afgebakend plan. Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst kun je hier lezen.