Haal het optimale uit de online collectie

Blog Collectie
Gepubliceerd op 22 november 2022

Door Cees Kremer

Afgelopen jaar is de werkgroep ‘Fysiek-Digitale collectie’ met collectiespecialisten van verschillende bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland samengekomen. Met als doel om een betere verbinding te maken tussen de fysieke en digitale collectie. Ik zet de aanbevelingen van de werkgroep aan de hand van vier thema’s op een rij.

Drempels verlagen en kennisoverdracht bij collega’s

Om de digitale collectie goed te ontsluiten is het belangrijk dat deze breed gedragen wordt binnen de bibliotheek. Eén op één gesprekken werken het beste om kennis en enthousiasme over de digitale collectie over te brengen. Andere methodes waarmee je een grotere groep bereikt zijn bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, verantwoordelijkheid leggen bij verschillende teams of het een structureel onderdeel maken van een werkoverleg. Het moet duidelijk zijn dat kennis van de digitale wereld, zowel in als buiten de organisatie, een beleidskwestie is.

De conclusie van de werkgroep is dat herhaling enorm belangrijk is om de digitale collectie bij collega’s op het netvlies te krijgen en houden. De digitale en fysieke collectie moet structureel bij collega’s onder de aandacht gebracht worden.

Drempels verlagen en kennisoverdracht naar klanten

Het belangrijkste middel om klanten bewust en enthousiast te maken voor de online collectie is dat medewerkers van de bibliotheek bewust en enthousiast zijn van/over de digitale collectie. Ook met de klant geldt dat een één op één gesprek het beste werkt. Naast enthousiaste medewerkers is het ook mogelijk om promotie te maken met nieuwsbrieven, welkomstmapjes, folders of stickers.

Bibliotheek Haarlemmermeer heeft het stickeren van de collectie met luister/e-book stickers direct in de praktijk gebracht:

Educatie

Het aanbod van de online collectie is slecht bekend bij het onderwijs. Docenten en leerlingen zijn vaak verrast over wat er allemaal te vinden is. Om de scholen zo goed mogelijk te bereiken is het belangrijk om de leesconsulent, die het beste contact heeft met de school, goed te betrekken bij het online aanbod.

In het contact met de school is het goed om je op de docent te richten. Geef daarbij tips zoals dat leerlingen alvast kunnen beginnen met online lezen of dat een online boek nooit uitgeleend is. Wijs de docent daarnaast op Delpher, Pressreader, Springlezend en de jeugdbibliotheek.

Technische obstakels

Deze bijeenkomst sloot Ewout Clarenburg van de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan om vragen te beantwoorden. Uit het gesprek kwam naar voren dat de KB met vragen over de online bibliotheek het beste kan via social media. Nieuwe informatie is te vinden op platforms zoals MetdeKB en Bieb-to-Bieb of in nieuwsbrieven. Mocht je mee willen denken kan je aansluiten bij werkgroepen, zoals deze of die van de KB, mail hiervoor collectieadvies@probiblio.nl.

Belangrijk om te beseffen is dat de online bibliotheek niet te vergelijken is met KoboPlus of andere commerciële aanbieders, net zomin als de bibliotheek te vergelijken is met een boekhandel.

Komend jaar gaan we inzetten op:

 • Pilot rond stimuleren e-bookgebruik; we willen 2 bibliotheken ondersteunen in het KB-project met de QR-codes.
 • In samenwerking met de afdeling Marketing van Probiblio een campagne ontwikkelen waarmee de bibliotheken aandacht vestigen op de onlinebibliotheek, inclusief fysieke zichtbaarheid in de bibliotheekvestiging.
 • Ontsluiting van online-activiteiten en andere vormen van digitale collectie.

De werkgroep bestond uit:

 • Machteld Spiekman bibliotheek Haarlemmermeer
 • Marjolein Schrage bibliotheek Haarlemmermeer
 • Aarti Bajnath bibliotheek Rotterdam
 • Anne-Marie van de Berg bibliotheek Rijn en Venen
 • Inge Beukes bibliotheek Oostland vestiging Pijnacker
 • Liesbeth Munter Bibliotheek Kennemerwaard
 • Nikki van Zuijlen bibliotheek Den Haag
 • Immeke Krabbe Westfriese bibliotheken
 • Karin Swart bibliotheek aan de Vliet
 • Mirelle Blaauboer KopGroepBibliotheken