De (digi)Taalhuiscollectie: basisvaardigheden en collectie samen  

Interview
Gepubliceerd op 28 februari 2023

Door Josja Pieterse

Sinds kort werken adviseurs Josja Pieterse (Basisvaardigheden) en Cees Kremer (Collectie) samen rondom de (digi)Taalhuiscollectie. ‘De (digi)Taalhuiscollectie is voor ons allebei een nieuw thema binnen ons werk. Voor een optimale ontsluiting en aanschaf van de collectie is het van belang dat basisvaardighedenspecialisten en collectiespecialisten hun kennis delen en samenwerken, dus daar zijn wij ook mee gestart.’ Als onderdeel van een eerste verkenning bezochten Cees en Josja onder andere de Kopgroep Bibliotheken en de OBA. Zij spraken daar met Marie-José Stobbe (Coördinator Taalcafé bij de Kopgroep) en met Jeanny Timman (Medewerker Leef & Leer) en Günay Yurdakul (Collectiespecialist bij de OBA). In deze blog delen Cees en Josja drie zaken die opvielen.

1. Ontsluiting

Om de collectie te ontsluiten is het belangrijk dat de collectie zichtbaar is. Bij beide bibliotheken staat de collectie dicht bij de plek waar deze ook gebruik wordt voor cursussen en het Taalcafé. Bij de OBA bevinden mensen zich echt tussen de materialen: de kasten worden speels afgewisseld met tafels, zitplekken en computers. Collectie en programmering gaan hier bijna vanzelfsprekend in elkaar over.

Bij beide bibliotheken is gebruik gemaakt van frontale plaatsing van de collectie waardoor deze duidelijker en aantrekkelijker gemaakt wordt. Zo heeft de OBA een mooie wand met lesmethodes:

Bij de Kopgroep wordt gebruik gemaakt van themapilaren: deze plekken worden in gericht op basis van het thema wat die maand speelt binnen het Taalcafé.

Bij de aanduiding voor de collectie is begrijpelijke bestickering van belang. Zowel voor de doelgroep als voor degene die de collectie in de kasten moet zetten. Op dit moment zijn er geen uniforme afspraken over de bestickering. Bij de Kopgroep is er voor gekozen om dit te doen op de niveaus die ook gebruikt worden in het Taalcafé om zo een goede aansluiting te hebben.

2. Aanschaf

Veel (digi)Taalhuizen werken met een basiscollectie die bij de start is aangeschaft. Bij het vernieuwen van de collectie is de aanschaf lastiger. Dit geldt vooral voor de fictieboekjes waar weinig aanbod van is, terwijl het bij de cursusboekjes wel goed gaat. Ook is het lastig om een collectie aan te schaffen voor het gat tussen de (digi)taalhuiscollectie en de gewone collectie. Welke boeken moet je daarvoor gebruiken?

Tip: Op zoek naar een goed overzicht van educatieve programma’s? Kijk eens op het Trefpunt Leermiddelen.

De collectie die aangeschaft wordt is niet altijd even goed bekend bij de medewerkers en vrijwilligers. Kennis van de collectie kan helpen om de collectie te ontsluiten en om het gat tussen de (digi)taalhuiscollectie en de gewone collectie te dichten. Bovendien geeft het taalvrijwilligers de juiste kennis en kunde in het ondersteunen van de taalleerder. Om de collectiekennis bij de vrijwilligers te vergroten heeft Marie-José de vrijwilligers van het Taalcafé betrokken bij de reorganisatie van de collectie.

3. Samenwerking

Voor de aanschaf en de ontsluiting is het belangrijk dat de afdelingen collectie en basisvaardigheden meer gaan samenwerken. Wat schaf je aan, hoe zet je de collectie neer en hoe zorg je dat deze gedeeld wordt zijn daarbij belangrijke vragen. Binnen de OBA zie je dat de afdelingen samenwerken, elkaar aanvullen en nadenken over deze vragen. Het bij elkaar brengen van de kennis van beide discipline is van grote meerwaarde voor het (Digi)Taalhuis en de bezoeker.

Daarom pakken we de (digi)taalhuiscollectie nu ook binnen Probiblio van beide kanten op. Wij willen het netwerk versterken en samen met de bibliotheken nadenken over genoemde vraagstukken. Om een eerste stap te zetten op het gebied van informatiedeling hebben wij een biebtobiebgroep aangemaakt waar we kennis met elkaar kunnen delen. Sluit je aan: Basisvaardighedencollectie.