Meertaligheid op school en in de kinderopvang – zo doe je dat

Blog Basisvaardigheden Educatie Primair onderwijs
Gepubliceerd op 15 augustus 2023

Door Barbara van Walraven

Steeds meer scholen zien het belang van aandacht voor meertaligheid in de klas en betrekken daar leesconsulenten bij. Samen worstelen zij soms met de vraag: hoe geef je meertaligheid op school of kinderopvang een plek? Daar zijn meerdere antwoorden op.

Aandacht en waardering voor (thuis)talen en taalvariëteiten versterkt het zelfvertrouwen en de motivatie van leerlingen. Ze voelen zich veiliger op school en leren openstaan voor andere talen en culturen.

Spelenderwijs ontdekken

Ook in de kinderopvang groeit de belangstelling voor meertaligheid. Het grote voordeel bij jonge kinderen is dat zij sneller een andere taal verwerven. Een nieuwe taal wordt spontaan verworven, terwijl kinderen de wereld spelenderwijs aan het ontdekken zijn. En ze zijn nog niet zo bang om fouten te maken in een taal, waardoor ze meer oefenen.

Collectie: niet stap 1

Maar hoe doe je dat dan en waar begin je? Die vraag wordt vaak aan leesconsulenten gesteld. Meestal wordt er dan in eerste instantie gedacht aan een meertalige collectie voor de schoolbibliotheek. Dat is begrijpelijk, maar niet raadzaam, omdat je daarmee voorbij gaat aan de belangrijkste vraag: hoe wil je meertaligheid op school of in de kinderopvang een plek geven? En daar zijn meerdere antwoorden op.

Wel stap 1: bewustwording

Zo bereik je al heel veel met bewustwording over de voordelen van meertaligheid. Of door het begrip meertaligheid met elkaar te verkennen en overeenkomsten en verschillen tussen talen te bespreken. Om scholen hierbij beter te ondersteunen, heeft het landelijk expertisecentrum SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) een Teamgids ontwikkeld. Deze bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten doen leerkrachten theoretische kennis op, leren ze vaardigheden door praktijkopdrachten uit te voeren en gaan ze met elkaar in gesprek over meertaligheid. Wijs leerkrachten in jouw werkgebied hierop!

‘Begin klein en kijk wat het effect is in de klas bij de leerlingen. Die worden gemotiveerder en zien ineens dat hun taal van waarde is in de klas.’

Inge Jansen, curriculumontwikkelaar bij SLO

Tip voor pedagogisch medewerkers

Voor de kinderopvang heeft het SLO ook een Toolbox ontwikkeld. Hierin komen verschillende thema’s over meertaligheid aan bod die relevant zijn voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Zoals omgaan met meertalige kinderen of vragen van ouders en adviezen over meertaligheid.

Voor bibliotheken heeft Probiblio een pagina over meertaligheid gemaakt met informatieve flyers voor diverse doelgroepen, een animatie voor frontofficemedewerkers, praktijkvoorbeelden en natuurlijk meertalige Boektoercollecties.