Meertaligheid

Meertaligheid

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal opgevoed. Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling van hun meertalige kind en realiseren zich dat niet altijd. Bibliotheken kunnen daarbij helpen met activiteiten en betrouwbare informatie over meertaligheid.

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van meertaligheid? Lees het interview met Adviseur Educatie Barbara van Walraven in Probiblio's jaarverslag 2020. Of neem contact op met Barbara

Lees het interview
BoekToercollecties

BoekToercollecties

Ben je op zoek naar meertalige collecties voor in de bibliotheek, school of kinderopvang? Maak dan eerst gebruik van de meertalige BoekToer collecties. Zo achterhaal je of er voldoende vraag naar is. 

 • BoekToertje Meertalig voorlezen - Een collectie van in totaal 15 boeken. De collectie bestaat uit enkele titels die in meerdere talen geleverd worden (Arabisch, Pools, Turks, Nederlands en/of Engels).
 • BoekToertje Benoemen en vertellen - Beeldwoordenboeken, aanwijsboeken en tekstloze prentenboeken waarbij zelf – in de eigen taal – het verhaal verteld kan worden. 
 • BoekToertje Arabisch - Een kleine collectie van 15 aantrekkelijke prentenboeken in het Arabisch.
 • BoekToertje Pools - Een kleine collectie van 15 bekende prentenboeken in het Pools.
 • BoekToertje Turks - Een kleine collectie van 15 bruikbare prentenboeken voor peuters en kleuters in het Turks.

Tip: Op de website prentenboekeninalletalen.nl vind je audio-vertalingen van mooie prentenboeken in heel veel verschillende talen!

Aan de BoekToercollecties is ook de Handleiding meertalig voorlezen toegevoegd:

 

Handleiding meertalig voorlezen Meer over BoekToer
Flyers

Flyers

Wil je betrouwbare informatie over meertaligheid geven? Maak dan gebruik van de flyer voor bibliotheekmedewerkers en deel de flyers voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten uit in je werkgebied. Deze flyers zijn beschikbaar als PDF, om online te verspreiden of om als drukwerk om uit te delen. 

0-6 jaar:

6-12 jaar:

Download de flyers (0-6 jaar) als drukbestand

Kijken en luisteren

Kijken:

Meertaligheid is actueel en er wordt op basisscholen steeds meer over gesproken. Om dit gesprek te vergemakkelijken heeft het 2in1 project drie korte animatieclips over meertaligheid ontwikkeld:

 • 'Iedereen is (een beetje) meertalig' - Door verschillende vormen van meertaligheid aan de orde te laten komen wordt geprobeerd zoveel mogelijk leerlingen aan te spreken.
 • 'Meertalig opgroeien' - Hoe is het om als meertalig kind op te groeien? Wat houdt dit eigenlijk in? En wat zijn de voor- en nadelen van meertalig opgroeien? 
 • 'Een meertalige mengelmoes in je hoofd?' - Het doel van deze clip is om de wisselwerking tussen de twee talen in het hoofd van meertalige kinderen te laten zien.

Luisteren:

 • Kletsheads, de podcast over meertalige kinderen voor ouders, leerkrachten en logopedisten.
 • Prentenboekeninalletalen.nl: audio-vertalingen van mooie prentenboeken in heel veel verschillende talen.
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Wil je als bibliotheek aan de slag met activiteiten op het gebied van meertaligheid? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden van collega-bibliotheken.

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

BibliotheekCampus biedt twee relevante trainingen aan over meertaligheid: 'Meertaligheid Boekstart' en 'Meertaligheid bij de Bibliotheek op school'.

Meertaligheid Boekstart

Werk je in de Bibliotheek, in de kinderopvang of op het consultatiebureau met nieuwkomer-kinderen die nog weinig Nederlands spreken? Of met kinderen die in Nederland geboren zijn en bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn? Volg de training ‘Meertaligheid bij BoekStart’ en leer hoe je kunt bijdragen aan en adviseren over de meertalige taalontwikkeling van 0-4-jarigen. 

Meertaligheid bij de Bibliotheek op school

Werk je op school met nieuwkomer-kinderen die nog weinig Nederlands spreken? Of met kinderen die in Nederland geboren zijn en bij wie de thuis- en schooltaal verschillend zijn? En is die thuistaal soms een andere taal, maar soms ook een streektaal? Volg de training ‘Meertaligheid bij de Bibliotheek op school’ en leer hoe je kunt bijdragen aan een meertalige ontwikkeling van kinderen en ouders goed kunt adviseren over meertaligheid.

Tip: SLO ontwikkelde lesactiviteiten die leerkrachten, van kleuterklas tot groep 8, handvatten geeft om op een laagdrempelige manier aandacht te schenken aan meertaligheid.

Afbeelding: BibliotheekCampus

Meertaligheid Boekstart Meertaligheid bij dBos
Lees meer over meertaligheid

Lees meer over meertaligheid

Marinella Orioni is schrijver en specialist meertaligheid en interculturaliteit. Ze schreef verschillende boeken over deze onderwerpen:

 • Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid (Uitgeverij SWP, 2019). Voor kinderen vanaf 10 jaar.
 • Het meertalige kind (Uitgeverij SWP, 2020 / Uitgeverij Van Gennep, 2017). Voor professionals in de kinderopvang, leerkrachten en logopedisten.
 • Meertalig opvoeden (Uitgeverij SWP, zomer 2021 / Uitgeverij Van Gennep, 2015). Voor ouders.

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van meertaligheid? Lees het interview met Adviseur Educatie Barbara van Walraven in Probiblio's jaarverslag 2020. Of neem contact op met Barbara. 

Lees het interview