Monitor Collectiebeleid 2021 Provincie Noord-Holland

Publicatie Collectie
Gepubliceerd op 24 november 2023

In deze monitor worden de ontwikkelingen in de provinciale collecties van de openbare bibliotheken in Noord-Holland op een rij gezet. Werkgroepen rondom thematische ontwikkelingen zoals vastgelegd in het Provinciaal collectiebeleidsplan zijn opgestart. Het netwerk functioneert dankzij de ruime participatie van de diverse bibliotheken, 15 van de 17 bibliotheken leveren hun kennis, ervaring en tijd.

Monitor Collectiebeleid 2021 Provincie Noord-Holland