Aan de slag met mediaopvoeding: actiegids voor bibliotheken

Aan de slag met mediaopvoeding: actiegids voor bibliotheken

Bibliotheken zijn van oudsher een plek waar ouders en kinderen toegang hebben tot een grote (media)collectie. De bibliotheek is naast warenhuis ook wegwijzer. En daarmee een logische partner als het gaat om de brede mediaopvoeding van het jonge kind. Hoe geef je vorm aan de rol van de bibliotheek op dit thema? Probiblio heeft in samenwerking met Cubiss een praktische actiegids voor bibliotheken gemaakt om aan de slag te gaan met mediaopvoeding.

De gids is vrijdag 27 maart 2020 gepubliceerd op BoekStart Pro, in het kader van de Media Ukkie Dagen die tot 3 april 2020 duren. 

Bekijk 'Aan de slag met mediaopvoeding - actiegids voor bibliotheken'

Het belang van mediaopvoeding

Kinderen groeien op in een wereld die alsmaar digitaler wordt. Uit het jaarlijkse Iene Miene Media onderzoek van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat kinderen steeds vaker en langer gebruik maken van digitale media. Ook komen ze op steeds jongere leeftijd in aanraking met schermen. Experts zijn het er langer over eens: kinderen moeten leren om bewust om te gaan met de digitale mogelijkheden. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

De bibliotheek als vanzelfsprekende partner

Bibliotheken zijn van oudsher een plek waar ouders en kinderen toegang hebben tot een grote (media)collectie. Met een totaalaanpak waarbij de focus ligt op een brede mediaopvoeding, geef je vorm aan de rol van de bibliotheek op dit thema. Deze actiegids helpt je op weg om als bibliotheek aan de slag te gaan. Ben je op zoek naar kennis, inspiratie of passende activiteiten? Of heb je juist behoefte aan hulp bij visie- en beleidsvorming rond dit thema? Je treft het allemaal in deze actiegids.

 

'Onder mediaopvoeding verstaan we dát deel van de opvoeding dat erop gericht is kinderen bewust en selectief met het media-aanbod te laten omgaan, en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten' - Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Meer nieuws