Arbowet gewijzigd per 1 juli 2017

Arbowet gewijzigd per 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen, waarschijnlijk ingaand per 1 juli 2017. Met de aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet heet officieel 'Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts'.

Het wetsvoorstel wordt vaak afgekort tot de gewijzigde of nieuwe Arbowet. 

Wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn onder andere:

  • De versterkte positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners
  • De verbeterde randvoorwaarden voor handelen van de bedrijfsarts
  • Een basiscontract voor arbodienstverlening
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht
     

Voor meer informatie

Arboportaal, Ministerie van SZW

Je salarisadministrateur

Meer nieuws