Digitale ontwikkelingen binnen de Bibliotheek op school!

Digitale ontwikkelingen binnen de Bibliotheek op school!

Afgelopen maand startte de KB een verkennende pilot op de basisscholen die deelnemen aan de intensieve stimuleringsregeling van Kunst van Lezen. Samen met bibliotheken en scholen wil de KB inzicht krijgen in de technische en inhoudelijke voorwaarden voor het aanbieden van e-books. Tevens staat er binnenkort in de Toolkit van de Bibliotheek op school een nieuwe bewerkersovereenkomst die voldoet aan de strengere eisen inzake de privacy wetgeving. 

Pilot digitaal lezen van start

Voor het verrijken van het dagelijks lezen en andere leesactiviteiten, wordt de fictie en non-fictie collectie gedurende vijf maanden uitgebreid met e-books. Bij de e-bookpilot wordt zowel gebruik gemaakt van het platform Leesplaneet als van het eigen e-bookplatform van de KB. Er is gekozen voor het testen van deze twee platforms omdat ze beiden over goede onderdelen beschikken. Zo heeft Leesplaneet veel functionaliteiten speciaal voor kinderen, zoals een kindvriendelijke lay-out en een meeleesregel. Sterk punt van het eigen platform van de KB is de voor kinderen aantrekkelijke en omvangrijke collectie fictieboeken. Bij Leesplaneet bestaat de collectie vooral uit informatieve boeken die streaming worden gelezen. De e-books van het KB-platform worden daarentegen gedownload op de tablet. 

De pilot loopt van maart tot augustus in twaalf groepen 6. In Noord- en Zuid-Holland doen drie school & bibliotheekcombinaties mee aan de intensieve regeling. De leerlingen die meedoen aan het onderzoek krijgen speciale tablets ter beschikking. Het is de bedoeling dat de e-books regelmatig worden ingezet bij de momenten voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Ook de non-fictie collectie kan gebruikt worden voor klassikale leesmomenten bij zaakvakken of voor het maken van werkstukken en spreekbeurten. Om de leescultuur thuis te stimuleren worden de tablets met e-books mee naar huis genomen, wat kansen biedt om ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van het kind.

In het najaar worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Voor meer informatie over de intensieve stimuleringsregeling en de e-bookpilot kan je contact opnemen met Dia Wesseling, adviseur educatie 0-18 jaar - dwesseling@probiblio.nl.

Privacy binnen de Bibliotheek op school

Omdat er binnen schoolWise sprake is van het uitwisselen van leerling gegevens is Probiblio bezig om de verschillende bewerkingsovereenkomsten en subbewerkingsovereenkomsten aan te passen. Bibliotheken die gebruik maken van de schoolWise dienstverlening van Probiblio hoeven hier geen actie op te ondernemen. Voor bibliotheken die zelf schoolWise onderhouden of van een ander bibliotheeksysteem gebruik maken, is het belangrijk om de privacy goed te regelen. Wat er precies geregeld moet worden, hangt af van het niveau waarop je als bibliotheek in de keten opereert. De toelichting op de nieuwe bewerkersovereenkomst in de Toolkit geeft hier antwoord op.

Gebruik de modellen om met scholen en leveranciers tot goede afspraken te komen en zorg dat deze als bijlage aan de lopende en nieuwe overeenkomsten voor de Bibliotheek op school worden toegevoegd. Voor BoekStart in de kinderopvang is dit alleen nodig als er gebruik gemaakt wordt van het bibliotheeksysteem voor het registreren van uitleningen.  Bij vragen, kan je contact opnemen met Marianne Bos, adviseur SchoolWise via mail mbos@probiblio.nl of telefonisch via 023 55 46 290.

Meer nieuws